Nghiệm pháp phalen: tại sao và cơ chế hình thành

2020-05-18 11:32 AM

Bất kể các nguyên nhân nào gây nên hội chứng ống cổ tay đều làm tăng áp lực trong đường hầm cổ tay. Khi cổ tay bị gấp, các dây chằng vòng hoạt động như một dòng dọc trượt lên các sợi gân, ép vào dây thần kinh giữa.

Khi gấp cổ tay tối đa (90° ) trong vòng 1 phút gây dị cảm đầu ngón tay, vùng da do thần kinh giữa chi phối.

Hình. Nghiệm pháp phalen

Nghiệm pháp phalen

Nguyên nhân

Tất cả các nguyên nhân gây nên hội chứng ống cổ tay

Hình. Vùng chi phối cảm giác của thần kinh giữa

Vùng chi phối cảm giác của thần kinh giữa

Cơ chế

Trên một ống cổ tay bệnh lý việc gấp cổ tay gia tăng áp lực ống cổ, làm tổn thương và hủy myelin dây thần kinh giữa.

Bất kể các nguyên nhân nào gây nên hội chứng ống cổ tay đều làm tăng áp lực trong đường hầm cổ tay. Khi cổ tay bị gấp, các dây chằng vòng hoạt động như một dòng dọc trượt lên các sợi gân, ép vào dây thần kinh giữa.

Ý nghĩa

Nghiệm pháp Phalen có ít giá trị trong chuẩn đoán hội chứng ống cổ tay, nghiệm pháp âm tính không giúp ích chuẩn đoán.

Một vài nghiên cứu gần đây61cho thấy khoảng tin cậy khá rộng (10–91%) và độ đặc hiệu(33–76%), PLR là1.1–2.1 và NLR là 0.3–1.0.

Bài mới nhất