Thở Kussmaul: tại sao và cơ chế hình thành

2020-06-03 12:19 PM

Thở Kussmaul là một đáp ứng thích nghi của nhiễm toan chuyển hóa. Việc thở sâu, nhanh trong thì hít vào làm giảm thiểu khoảng chết giải phẫu, hiệu quả nhiều hơn việc ‘thổi bay’ khí CO2, do đó sẽ giảm tình trạng nhiễm toan và làm tăng pH.

Cũng được mô tả như “đói không khí” (chứng thở nhanh sâu), thở Kussmaul tiêu biểu là thở hít vào nhanh, sâu.

Cơ chế kiểu thở Kussmaul

Hình. Cơ chế kiểu thở Kussmaul

Nguyên nhân

Tiềm ẩn bất kì nguyên nhân của nhiễm toan chuyển hóa.

Thường gặp

Nhiễm toan cetone do đái tháo đường.

Nhiễm trùng huyết.

Nhiễm toan lactic.

Ít gặp

Xuất huyết nặng.

Tăng ure huyết/suy thận.

Nhiễm toan ống thận (RTA).

Ngộ độc Salicylate.

Ngộ độc Ethylene glycol.

Rò (fitsulas) đường mật/tụy.

Tiêu chảy.

Cơ chế

Thở Kussmaul là một đáp ứng thích nghi của nhiễm toan chuyển hóa. Việc thở sâu, nhanh trong thì hít vào làm giảm thiểu khoảng chết giải phẫu, hiệu quả nhiều hơn việc ‘thổi bay’ khí CO2, do đó sẽ giảm tình trạng nhiễm toan và làm tăng pH.

Ý nghĩa

Mặc dù chỉ có một vài nghiên cứu đánh giá dựa trên chứng cứ cho hô hấp kiểu Kussmaul, nó thường được chấp nhận như là một dấu hiệu hữu ích. Ở trẻ em, một kiểu hô hấp bất thường giống như hô hấp Kussmaul là một dấu hiệu rất tốt (5% hoặc hơn) của dấu mất nước với tỷ số khả dĩ (likelihood ratio) 2.0.

Bài mới nhất