Thở mím môi: nguyên nhân và cơ chế hình thành

6/3/2020 3:09:00 PM

Mím môi cho phép bệnh nhân thở chống lại lực kháng, do đó duy trì một áp lực thở ra chậm trong phổi và giữ cho tiểu phế quản và đường dẫn khí nhỏ luôn mở rộng, rất cần thiết cho sự trao đổi oxy.

Thở ra từ từ qua miệng trong khi mím môi.

Nguyên nhân

COPD.

Cơ chế

Mím môi cho phép bệnh nhân thở chống lại lực kháng, do đó duy trì một áp lực thở ra chậm trong phổi và giữ cho tiểu phế quản và đường dẫn khí nhỏ luôn mở rộng, rất cần thiết cho sự trao đổi oxy.

Như vậy, nó cho phép thở sâu hơn và cải thiện tương hợp V/ Q.

Ý nghĩa

Thở mím môi đã trở thành phương thức trị liệu ở bệnh nhân bị COPD để giảm bớt khó thở. Nó giúp giảm nhịp thở và tăng thể tích khí lưu thông và độ bão hoà oxy.