Dấu nảy thất phải: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2021-01-26 04:05 PM

Tăng gánh gây phì đại thất phải và làm cho thất phải nằm sát với thành ngực. Trong hở hai lá, nhĩ trái trở thành một vật đệm vùng đáy tim do tăng thể tích ở thì tâm thu đẩy tâm thất ra phía trước.

Mô tả

Khi sờ ở bờ trái xương ức, có thể nhận thấy một xung động có đỉnh ở đầu hoặc giữa thì tâm thu nảy dưới bàn tay người khám.

Nguyên nhân

Xuất hiện trong các tình trạng làm tăng gánh thất phải và phì đại thất phải.

Phổ biến

Thuyên tắc phổi.

Tăng áp phổi.

Ít phổ biến

Tứ chứng Falot.

Hở hai lá nặng.

Hẹp hai lá nặng.

Cơ chế chung

Tăng gánh gây phì đại thất phải và làm cho thất phải nằm sát với thành ngực.

Hở hai lá

Trong hở hai lá, nhĩ trái trở thành một vật đệm vùng đáy tim do tăng thể tích ở thì tâm thu đẩy tâm thất ra phía trước, làm cho xung động từ tim có thể cảm nhận được qua thành ngực, dấu nảy thất phải lâu hơn và dễ cảm nhận hơn. Tuy nhiên, điều này ít khi xảy ra.