Lồng ngực hình thùng: tại sao và cơ chế hình thành

2020-06-02 09:36 PM

Cho rằng là do hoạt động quá mức của cơ bậc thang và cơ ức đòn chũm là những cơ kéo xương sườn phía trên và xương ức lên. Qua thời gian, sự hoạt động quá mức này làm biến đổi lồng ngực.

Tỉ lệ đường kính trước sau (AP) trên đường kính ngang lớn hơn 0.9. Bình thường đường kính trước sau nhỏ hơn đường kính ngang và tỉ lệ ở trong khoảng 0.7 đến 0.75.

Lồng ngực hình thùng

Hình. Lồng ngực hình thùng

Nguyên nhân

Viêm phế quản mạn.

Khí phế thũng.

Cũng gặp ở người già khỏe mạnh.

Cơ chế

Cho rằng là do hoạt động quá mức của cơ bậc thang và cơ ức đòn chũm là những cơ kéo xương sườn phía trên và xương ức lên. Qua thời gian, sự hoạt động quá mức này làm biến đổi lồng ngực.