Phù gai thị: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-11-04 10:28 AM

Phù gai thị xuât hiện bởi tăng áp lực nội sọ hoặc có tổn thương chèn ép thần kinh thị. Phù gai thị là dấu hiệu sưng phù thần kinh thị giác bởi các tổn thương chèn ép thần kinh thị hoặc là tăng áp lực nội sọ.

Mô tả

Phù gai thị là sự sưng phù và mờ của rìa đĩa thị.

Nguyên nhân

Phổ biến

Viêm tk thị giác.

Tăng áp lực nội sọ (ví dụ. tăng áp lực nội sọ vô căn).

Thuốc (ví dụ. ethambutol, chloramphenicol).

Ít phổ biến

Tổn thương khối (ví dụ. khối u, abscess, dị tật mạch máu não (AVM)).

Não úng thủy.

Phù nề đãi thị ở giai đoạn sớm

Hình. Phù nề đãi thị ở giai đoạn sớm

 Phù gai thị mãn tính

Hình. Phù gai thị mãn tính với sự chênh lên và tăng sinh thần kinh đêm ở đĩa thị

Cơ chế

Phù gai thị xuât hiện bởi tăng áp lực nội sọ hoặc có tổn thương chèn ép thần kinh thị. Đĩa thị phù nề là kết quả của việc dòng bào tương thần kinh bị chặn trong neurons của tế bào thần kinh thị giác, khiến cho sợi trục của dây II sưng phù lên. Phù gai thị có liên quan tới các triệu chứng rối loạn chức năng thần kinh thị giác khác (ví dụ. giảm thị lực, tổn thương phản xạ hướng tâm đồng tử [RAPD], mất thị trường). Khuyết tật thị trường phổ biến nhất trong phù gai thị cấp là sự phì đại của điểm mù sinh lý, thị trường hình ống và mất thị trường dưới mũi.

Ý nghĩa

Phù gai thị là dấu hiệu sưng phù thần kinh thị giác (dây II) bởi các tổn thương chèn ép thần kinh thị hoặc là tăng áp lực nội sọ.