Liệt chu kỳ trong bệnh nội tiết: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-11-30 03:40 PM

Liệt chu kỳ là dấu hiệu hiếm, gây bệnh với tỉ lệ từ 2% đến 20%, và 0,1%, 0,2% theo thứ tự dân số ở châu Á và châu Mĩ. Không có sự tương quan giữa mức độ nặng của cường giáp và biểu hiện lâm sàng của tình trạng liệt.

Mô tả

Liệt chu kỳ xuất hiện từng đợt yếu cơ không đau mà thường xảy ra đột ngột và vẫn còn có ý thức. Những cơ gốc chi bị ảnh hưởng nhiều hơn cơ ngọn chi, các phản xạ giảm hoặc mất. Liệt chu kỳ có liên hệ với tình trạng hạ kali máu.

Nguyên nhân

Cường giáp.

Bẩm sinh - chiếm đa số.

Cơ chế liệt chu kỳ ở bệnh nhân tuyến giáp

Hình. Cơ chế liệt chu kỳ ở bệnh nhân tuyến giáp

Cơ chế

Thiếu các kênh ion ở cơ là nguyên nhân cốt lõi của liệt chu kỳ nhiễm độc giáp, mặc dù tại sao và diễn ra như thế nào thì chưa rõ.

Cường giáp làm tăng hoạt động của bơm Na+/K+ ở tế bào cơ, làm thay đổi số lượng lớn và nhanh nồng độ kali nội bào và dẫn tới tăng phân cực và không có khử cực ở tế bào cơ.

Ý nghĩa

Đây là dấu hiệu hiếm, gây bệnh với tỉ lệ từ 2% đến 20%, và 0,1%, 0,2% theo thứ tự dân số ở châu Á và châu Mĩ. Không có sự tương quan giữa mức độ nặng của cường giáp và biểu hiện lâm sàng của tình trạng liệt