Móng lõm hình thìa: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-12-12 09:19 AM

Móng lõm hình thìa có liên quan đến mềm giường và chất nền móng tay, nhưng chưa giải thích rõ ràng sự lên quan này. Có ít bằng chứng chứng minh móng lõm hình thìa là một dấu hiệu trong thiếu máu thiếu sắt.

Mô tả

Là tình trạng mất căng vồng chiều dọc và bên của ngón, kèm theo mỏng móng tay ở phần xa. Hoặc gọi đơn giản là - móng tay dạng hình thìa.

Nguyên nhân

Hay gặp

Biến đổi sinh lý bình thường.

Móng tay mềm do ảnh hưởng nghề nghiệp.

Ít gặp

Thiếu máu thiếu sắt.

Bệnh tích lũy sắt – hiếm.

Hội chứng Raynaud’s.

Móng lõm hình thìa

Hình. Móng lõm hình thìa

Cơ chế

Chưa biết cơ chế chính xác.

Móng lõm hình thìa có liên quan đến mềm giường và chất nền móng tay, nhưng chưa giải thích rõ ràng sự lên quan này.

Ý nghĩa

Có ít bằng chứng chứng minh móng lõm hình thìa là một dấu hiệu trong thiếu máu thiếu sắt.