Bụng di động nghịch thường: nguyên nhân và cơ chế hình thành

2020-06-03 02:43 PM

Sự di động của thành ngực trong thì hít vào (tức là hướng ra ngoài kéo cơ hoành và các tạng trong ổ bụng đi lên) làm cho áp lực trong ổ bụng trở nên âm hơn và kéo thành bụng vào trong.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Trong thì hít vào bình thường, cơ hoành đi xuống và thành bụng trước sẽ di chuyển ra phía ngoài. Trong chuyển động bụng nghịch thường, thành bụng trước sẽ di chuyển ra ngoài trong thì thở ra và di chuyển vào trong ở thì hít vào.

Nguyên nhân

Bệnh thần kinh cơ - yếu cơ hoành hai bên.

Liệt cơ hoành.

Mỏi cơ hoành.

Cơ chế

Khi cơ hoành bị liệt hoặc không hoạt động đúng, thành ngực và các cơ liên sườn sẽ chịu trách nhiệm cho việc hô hấp. Sự di động của thành ngực trong thì hít vào (tức là hướng ra ngoài kéo cơ hoành và các tạng trong ổ bụng đi lên) làm cho áp lực trong ổ bụng trở nên âm hơn và kéo thành bụng vào trong. Trọng lượng của các tạng trong ổ bụng góp phần đẩy cơ hoành đi lên.

Ý nghĩa

Di động bụng nghịch thường gần như luôn là bệnh lý và cần được thăm khám ngay lập tức.