Khoảng ngừng quay quay: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2021-01-26 03:02 PM

Đoạn hẹp của động mạch chủ trước nơi xuất phát của động mạch dưới đòn trái xuất phát, hạn chế dòng máu chảy và gây giảm huyết áp vùng xa sau hẹp. Sóng mạch đến chậm hơn bên tay trái và biên độ mạch trái phải cũng khác nhau.

Mô tả

Là sự chênh lệch giữa thời gian bắt được mạch khi bắt mạch quay đồng thời hai bên trái phải.

Nguyên nhân

Hẹp động mạch chủ.

Hẹp động mạch dưới đòn do phình.

Cơ chế

Đoạn hẹp của động mạch chủ trước nơi xuất phát của động mạch dưới đòn trái xuất phát, hạn chế dòng máu chảy và gây giảm huyết áp vùng xa sau hẹp.

Sóng mạch đến chậm hơn bên tay trái và biên độ mạch trái phải cũng khác nhau.