Dấu hiệu đường rãnh (Sulcus sign): tại sao và cơ chế hình thành

5/21/2020 3:25:00 PM

Trên nền một khớp vai không ổn định, khi kéo cánh tay xuống, đầu của xương cánh tay sẽ di chuyển tương đối xuống dưới so với khớp vai. Đây cũng là nguyên nhân làm xuất hiện “rãnh” trên da.

Bệnh nhân để tay thả lỏng, dọc theo thân, người khám kéo tay bệnh nhân xuống từ bàn tay hoặc khủy tay. Nghiệm pháp dương tính khi xuất hiện rãnh dưới mỏm cùng vai

Hình. Dấu hiệu đường rãnh

Dấu hiệu đường rãnh

Chú ý chỗ trũng nhỏ ở dưới mỏm cùng vai.

Nguyên nhân

Lỏng khớp vai.

Chấn thương.

Yếu cơ.

Bất thường về giải phẫu.

Cơ chế

Trên nền một khớp vai không ổn định, khi kéo cánh tay xuống, đầu của xương cánh tay sẽ di chuyển tương đối xuống dưới so với khớp vai. Đây cũng là nguyên nhân làm xuất hiện “rãnh” trên da nằm giữa mỏm cùng vai và đầu xương cánh tay.

Ý nghĩa

Có rất ít hoặc không có nghiên cứu kiểm định dấu hiệu này nhưng nó vẫn được sử dụng rộng rãi.