Vẹo ngoài: tại sao và cơ chế hình thành

2020-05-22 11:02 PM

Do cấu trúc giải phẫu của khớp bàn ngón chân, tăng áp lực vào khớp bàn một, ví dụ khi chạy quá nhanh, ngón bàn 1 có xu hướng đẩy lên phía ngón chân cái.

Dịch chuyển ra ngoài của đầu xa xương hoặc khớp.

Hình. Biến dạng chân chữ X và chân chữ O

Biến dạng chân chữ X và chân chữ O

Nguyên nhân

Nguyên nhân được đề cập ở bảng.

Vẹo ngoài

Cơ chế

Vẹo ngón chân

Cơ chế còn rất phức tạp . Trái ngược hoàn toàn với các suy nghĩ phổ biến là do mang giày dép quá chật

Hình. Các yếu tố liên quan trong cơ chế gây lên vẹo ngón chân do giày dép quá chật. Tuy nhiên mang giày quá chật có thể làm nặng thêm biến dạng này

Các yếu tố

Các yếu tố giải phẫu của ngón chân cái, sinh học và giải phẫu cũng góp phần làm vẹo ngón chân cái. Các yếu tố ngày bao gồm:

Không có cơ nào chạy từ xương bàn ngón một đến xương ngón 1 để cố định khớp. Việc dạng và khép các ngón chân tương đối tự do.

Do cấu trúc giải phẫu của khớp bàn ngón chân, tăng áp lực vào khớp bàn một, ví dụ khi chạy quá nhanh, ngón bàn 1 có xu hướng đẩy lên phía ngón chân cái.

Các tổn thương xương bàn chân kéo dài đẩy chúng lên phía đốt ngón 1 dây chằng giữa của ngón cái bị ép có thể bị đứt - cuối cùng các cơ dạng hoạt động không theo ý muốn làm biến dạng ngón chân.

Trong các bệnh viêm khớp có thể thúc đẩy hình thành vẹo ngón chân cái do phá hủy các dây chằng và mất sự toàn vẹn của khớp

Vẹo khớp gối

Vẹo khớp gối có thể do một số rối loạn.

Cơ chế được trình bày ở bảng.

Cơ chế chân chữ x

Ý nghĩa

Biến dạng vẹo ngoài có độ đặc hiệu thấp và thường là biểu hiện muộn của một quá trình bệnh lý. Nó có giá trị nếu là dấu hiệu chỉ điểm mức độ nặng của bệnh. Ví dụ, trong thiếu vitamin D, kèm biến dạng vẹo chi cho thấy mức độ thiếu rất trầm trọng.

Bài mới nhất