Hình ảnh tăng gánh nhĩ trái, nhĩ phải và hai nhĩ trên điện tâm đồ

2012-10-11 04:54 PM

Tăng gánh hai nhĩ, hay gặp nhất trong bệnh van hai lá, ba lá, bao gồm các triệu chứng của dày nhĩ trái, và dày nhĩ phải phối hợp thành rất nhiều hình thái.

Tăng gánh nhĩ trái

Tăng gánh nhĩ trái hay gặp trong

Hẹp hai lá (P hai lá).

Hở hai lá.

Hở động mạch chủ.

Tăng huyết áp.

Tăng gánh nhĩ trái gồm các triệu chứng sau đây:

P (tiêu biểu) rộng ra > 0,12s, có khi tới 0,16s. Đây là triệu chứng quan trọng nhất.

P 2 đỉnh hay có móc ở đỉnh.

Ở D3, aVF, V1, P hai pha +/– hay âm hẳn. Riêng ở V1, dạng hai pha +/– có pha âm rất rộng và có móc.

Trục ÂP lệch sang trái, giữa 400 và 00.

Tăng gánh nhĩ phải

Hay gặp nhất trong tâm phế mạn (P phế) rồi đến các bệnh tim bẩm sinh: Bệnh Fallot, hẹp động mạch phổi, thông liên nhĩ và hẹp hay hở ba lá.

P cao: Đây là triệu chứng quan trọng nhất, P cao, nhọn, đối xứng, P tiêu biểu (thường là P2) vượt quá 3mm, có khi tới 100mm.

Ở V1, P cũng cao, thường vượt quá 2,5mm nhưng có thể hai pha +/– hay âm hẳn. Dù sao, pha âm ở đây cũng rất hẹp còn pha dương thì rộng hơn nhiều.

Trục ÂP hơi lêch sang phải, giữa +600 và 900.

Phức bộ QRS ở V1 có dạng QR (dấu hiệu Sodi Pallares).

Tăng gánh nhĩ

Tăng gánh hai nhĩ

Hay gặp nhất trong bệnh van hai lá, ba lá, bao gồm các triệu chứng của dày nhĩ trái và dày nhĩ phải phối hợp thành rất nhiều hình thái, thí dụ:

P tiêu biểu vừa rộng (> 0,12s) vừa cao (> 3mm) và có hai đỉnh hay có móc.

Ở V1, P hai pha +/– hay âm sâu. Cả hai pha + và – đều rộng và dày cộm.

Phức bộ thất bao giờ cũng có dấu dày thất phối hợp vào.