Sóng U bình thường và bệnh lý trên điện tâm đồ

2012-10-11 01:27 PM

U âm ở D1  và có thể cả V5, V6 có giá trị bệnh lý cao, gặp trong dày thất trái với bệnh động mạch chủ hay tăng huyết áp, bệnh mạch vành.

Sóng U bình thường

Sóng U là một sóng nhỏ thường chỉ có mặt ở một số chuyển đạo, nhất là ở V2, V3, và bao giờ cũng tách rời hẳn khỏi T, đứng sau T từ 0,01s đến 0,04s.

Sóng U bao giờ cũng dương với biên độ rất thấp

Sóng U bao giờ cũng dương với biên độ rất thấp

Sóng U bao giờ cũng dương với biên độ rất thấp. Ở V2  là chuyển đạo có U cao nhất trung bình là 1mm và tối đa là 2mm. Nhưng biên đ ộ này còn tùy thuộc biên độ sóng T đi trước nó, khi T cao thì U cũng cao và ngược lại.

Tỉ lệ U/T ở V1 trung bình là 1/5, tối đa ½; ở V5 trung bình là 1/10, tối đa là 1/5.

Rộng từ 0,16s đến 0,25s.

Sóng U bệnh lý

U cao ở nhiều chuyển đạo và dính liền vào T

U cao ở nhiều chuyển đạo và dính liền vào T

U cao ở nhiều chuyển đạo và dính liền vào T, có khi cao hơn T: Nghĩ đến giảm K+ máu.

Trong chảy máu não, u não, bệnh tim tê phù, người ta cũng có thể thấy U rất cao. Nhưng:

Khi U chỉ cao riêng ở V1, V2 thì đó là dấu hiệu của dày thất trái.

Khi U chỉ cao riêng ở V5, V6 thì đó là dấu hiệu của dày thất phải.

U âm ở D1  (và có thể cả V5, V6): Có giá trị bệnh lý cao, gặp trong dày thất trái với bệnh động mạch chủ hay tăng huyết áp, bệnh mạch vành.