Hình ảnh cuồng động nhĩ trên điện tâm đồ

2012-10-15 08:52 AM

Các sóng P’ đó có tần số khoảng 300 mỗi phút, biên độ lớn hơn sóng P bình thường, nhất là ở D2, D3 và aVF.

Là tình trạng nhĩ bóp rất nhanh và rất đều dưới sự chỉ huy của những xung động bệnh lý có tần số khoảng 300/phút.

Còn thất thì đập theo một tần số chậm hơn cũng do tình trạng blốc nhĩ – thất sinh lý cản bớt lại.

Nguyên nhân

Giống như rung nhĩ nhưng ít gặp hơn.

Đặc điểm

Cuồng động nhĩ

Sóng P và đường đồng điện đều biến mất và được thay thế bởi một chuỗi những sóng P’ rất đều, nối đuôi nhau liên tục giống như hình răng cưa hay sóng nước dao động.

Các sóng P’ đó có tần số khoảng 300/phút, biên độ lớn hơn sóng P bình thường, nhất là ở D2, D3 và aVF.

Phức bộ QRST nói chung không bị biến dạng, giãn rộng nhưng vì chồng chất lên các sóng P’ nên trông có vẻ méo mó.

Tần số QRS thường bằng ½ tần số P’ và như thế gọi là cuồng động loại 2/1 (nhĩ bóp 2 nhát thì thất bóp 1 nhát).

Cũng có khi có cuồng động loại 3/1, 4/1, 5/1.