Hệ nhóm máu ABO và kháng thể trong huyết thanh

2020-12-12 01:08 PM

Khi đứa trẻ ra đời, nồng độ kháng thể gần như bằng 0. Ở giai đoạn 2 đến 8 tháng, đứa trẻ bắt đầu sản xuất ra kháng thể và nồng độ kháng thể đạt mức tối đa ở giai đoạn 8 đến 10 tuổi, rồi giảm dần trong những năm sau đó.

Trong huyết tương của người nhóm A có kháng thể anti-B, huyết tương của người nhóm máu B có kháng thể anti-A, huyết tương của người nhóm O có cả kháng thể anti-A v à anti-B, huyết tương của người nhóm AB không có cả 2 kháng thể này.

Các nhóm máu có kiểu gen và thành phần cấu tạo nên kháng nguyên và kháng thể của chúng.

Các nhóm máu có kiểu gen

Bảng. Các nhóm máu có kiểu gen và thành phần cấu tạo nên kháng nguyên và kháng thể của chúng.

Nhóm O: không có kháng nguyên, có cả 2 kháng thể anti-A và anti-B.

Nhóm A: có kháng nguyên A, kháng thể anti-B.

Nhóm B: có kháng nguyên B, kháng thể anti-A.

Nhóm AB: có cả kháng nguyên A và B, không có kháng thể nào.

Nồng độ kháng thể qua các lứa tuổi. Khi đứa trẻ ra đời, nồng độ kháng thể gần như bằng 0. Ở giai đoạn 2 đến 8 tháng, đứa trẻ bắt đầu sản xuất ra kháng thể và nồng độ kháng thể đạt mức tối đa ở giai đoạn 8 đến 10 tuổi, rồi giảm dần trong những năm sau đó. Hình thể hiện sự thay đổi nồng độ kháng thể theo lứa tuổi ở các nhóm máu khác nhau.

Nguồn gốc kháng thể trong huyết tương. Các kháng thể của nhóm ABO gọi là các ngưng kết tố, là những kháng thể thuộc loại globulin gamma. Chúng được sản xuất ở tuỷ xương và tế bào bạch huyết. Các kháng thể này chủ yếu là IgM và IgG.

Nhưng tại sao lại có thể sản xuất được kháng thể khi mà không có kháng nguyên tương ứng trong máu?

Nồng độ kháng thể qua lứa tuổi ở các nhóm máu khác nhau

Hình. Nồng độ kháng thể qua lứa tuổi ở các nhóm máu khác nhau

Câu trả lời là có một lượng nhỏ kháng nguyên A và B đã vào cơ thể qua thức ăn, vi khuẩn và một số đường khác, chính chúng đã kích hoạt quá trình sản xuất Kháng thể anti-A và anti-B đầu tiên.

Ví dụ, khi truyền kháng nguyên A cho người nhận  nhóm A sẽ kích thích quá trình sản xuất kháng thể anti-A. Ngoài ra, ở trẻ sơ sinh, cũng có quá trình sản xuất kháng thể xuất hiện ngay khi sinh.