Giảm mức lọc cầu thận: tăng áp suất thủy tĩnh của khoang Bowman

2020-09-06 07:26 AM

Trong trạng thái bệnh nào đó liên quan đến cấu trúc đường tiểu, áp lực khoang Bowman’s có thể tăng rõ rệt, gây ra giảm trầm trọng mức lọc cầu thận.

Đo trực tiếp, sử dụng micropipettes, áp lực thủy tĩnh khoang Bowman và các điểm khác trong ống gần của động vật thí nghiệm thì ước lượng áp lực khoang Bowman ở người là khoảng 18 mm Hg dưới tình trạng bình thường. Tăng áp lực thủy tĩnh trong khoang Bowman’s làm giảm mức lọc cầu thận, ngược lại giảm áp lực này làm tăng mức lọc cầu thận. Tuy nhiên, thay đổi áp lực khoang Bowman’s bình thường không tạo đáp ứng nguyên phát để điều chỉnh mức lọc cầu thận.

Trong trạng thái bệnh nào đó liên quan đến cấu trúc đường tiểu, áp lực khoang Bowman’s có thể tăng rõ rệt, gây ra giảm trầm trọng mức lọc cầu thận. Ví dụ, sự kết tủa calcium hay uric acid có thể dẫn đến tạo “stones” nằm ở đường tiết niệu, thường ở niệu quản, do đó tắc dòng chảy ra, và tăng áo lực khoang Bowman’s. Điều này làm giảm mức lọc cầu thận và thậm chí có thể gây ra ứ nước thận hydronephrosis (căng và giãn đài bể thận) và có thể tổn hại hay thậm chí phá hủy thận nếu không giải phóng chỗ tắc.

Bài mới nhất

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi

Chức năng thưởng và phạt của hệ limbic

Chức năng hành vi của vùng dưới đồi và cấu trúc liên kết với hệ limbic