Bạch cầu ưa base (bạch cầu ái kiểm): vai trò quan trọng trong phản ứng dị ứng

2020-11-04 10:46 AM

Dưỡng bào và bạch cầu ái kiềm đóng một vai trò quan trọng trong nhiều loại phản ứng dị ứng bởi lọai kháng thể gây ra phản ứng dị ứng, IgE có xu hướng đặc biệt gắn với dưỡng bào và bạch cầu ái kiềm.

Bạch cầu ái kiềm (ưa base) trong máu tuần hoàn tương tự như dưỡng bào ở ngay bên ngoài nhiều mao mạch trong cơ thể. Cả dưỡng bào và bạch cầu ái kiềm đều giải phóng heparin vào máu. Heparin là một chất có thể ngăn sự đông máu. Dưỡng bào và bạch cầu ái kiềm cũng tiết ra histamin, và một lượng nhỏ hơn bradykinin và serotonin. Quả thực, chủ yếu là các dưỡng bào trong mô viêm tiết ra các chất này trong viêm.

Dưỡng bào và bạch cầu ái kiềm đóng một vai trò quan trọng trong nhiều loại phản ứng dị ứng bởi lọai kháng thể gây ra phản ứng dị ứng, IgE có xu hướng đặc biệt gắn với dưỡng bào và bạch cầu ái kiềm. Sau đó, khi các kháng nguyên đặc hiệu cho kháng thể IgE cụ thể phản ứng với kháng thể, kết quả sự gắn kháng nguyên kháng thể làm cho dưỡng bào hoặc bạch cầu ái kiềm vỡ ra và giải phóng một lượng lớn histamine, bradykinin, serotonin, heparin, chất phản ứng quá mẫn chậm (một hỗn hợp của ba leukotrien), và một số enzym lysosom. Các chất này làm cho mạch và mô cục bộ phản ứng gây ra nhiều biểu hiện dị ứng.