Phân loại và chẩn đoán hội chứng tăng sinh tủy mạn ác tính

2015-08-01 10:43 PM

Tuỷ đồ chẩn đoán tế bào học, Sinh thiết: chẩn đoán tổ chức tuỷ, Các xét nghiệm đặc trưng riêng cho từng bệnh.

Phân loại

 Tăng sinh dòng tủy tế bào

Sơ đồ. Mối liên quan giữa các bệnh tăng sinh tuỷ mạn khác nhau. Chúng đều do tổn thương tế bào gốc hoặc tế bào đầu dòng. Trong quá trình bệnh lý chúng có thể thay đổi biến thành các thể mới, đặc biẹt là AML hoặc ALL.

Các xét nghiệm có giá trị chẩn đoán

Xét nghiệm máu

Số lượng và hình thái các dòng tế bào.

Xét nghiệm tuỷ

Tuỷ đồ: chẩn đoán tế bào học.

Sinh thiết: chẩn đoán tổ chức tuỷ.

Các xét nghiệm đặc trưng riêng cho từng bệnh.

Các xét nghiệm di truyền tế bào

Tổn thương nhiễm sắc thể.