Axit lactic Dehydrogenase (LDH): ý nghĩa lâm sàng chỉ số xét nghiệm

2019-08-05 01:21 PM
Nồng độ Axit lactic Dehydrogenase giúp chẩn đoán bệnh phổi, ung thư hạch, thiếu máu và bệnh gan, nó cũng giúp xác định hóa trị hoạt động như thế nào

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nhận định chung

Lactic acid dehydrogenase (LDH) là một enzyme giúp tạo ra năng lượng. Nó có mặt trong hầu hết các mô trong cơ thể và mức của nó tăng lên để đáp ứng với tổn thương tế bào. Nồng độ LDH được đo từ mẫu máu lấy từ tĩnh mạch.

Chỉ định xét nghiệm Axit lactic Dehydrogenase (LDH)

Nồng độ Axit lactic Dehydrogenase (LDH) giúp chẩn đoán bệnh phổi, ung thư hạch, thiếu máu và bệnh gan. Nó cũng giúp xác định hóa trị hoạt động như thế nào trong quá trình điều trị ung thư hạch.

Ý nghĩa lâm sàng chỉ số xét nghiệm

Lactic acid dehydrogenase (LDH) là một enzyme giúp tạo ra năng lượng. Kết quả có thể khác nhau từ phòng xét nghiệm đến phòng xét nghiệm khác.

Mức Axit lactic Dehydrogenase (LDH) bình thường dao động từ 140 đơn vị mỗi lít (U / L) đến 280 U / L hoặc 2,34 microkatals / L đến 4,68 microkatals / L.

Điều cần biết thêm

Nhiều bệnh có thể gây tăng nồng độ Axit lactic Dehydrogenase (LDH). Các xét nghiệm khác thường là cần thiết để xác nhận chẩn đoán.