Nghiệm pháp Thompson: tại sao và cơ chế hình thành

5/21/2020 3:14:00 PM

Khi gân Achilles bị đứt, phản ứng này sẽ không xảy ra. Gân achilles gắn không hiệu quả với xương gót và không thể nâng gót lên được khi cơ dép bị ép.

Bệnh nhân nằm sấp trên bàn khám bệnh hai chân để tự do, người khám bóp mạnh hai bắp chân. Nghiệm pháp được coi là dương tính khi không có cử động nào ở cổ chân ( nghĩa là duỗi cổ chân).

Hình. Nghiệm pháp Simmonds

Nghiệm pháp Simmonds

Bóp chặt vào bắp chân, nghiệm pháp dương tính khi không thấy cổ chân duỗi.

Nguyên nhân

Đứt gân Achilles.

Cơ chế

Bình thường, khi bóp chặt bắp chân làm cho cơ dép bị “biến dạng”. Điều này làm gân cơ bụn chận di chuyển ra xa xương chày, kéo cổ chân lên, gây nên đông tác duỗi cổ chân.

Khi gân Achilles bị đứt, phản ứng này sẽ không xảy ra. Gân achilles gắn không hiệu quả với xương gót và không thể nâng gót lên được khi cơ dép bị ép.

Ý nghĩa

Mặc dù có rất ít bằng chứng về nghiệm pháp này nhưng nghiệm pháp dương tính luôn nghĩ tới bệnh lý đứt gân achilles.

Nghiệm pháp này ám chỉ sự mất liên kết hoàn toàn giữa cơ dép và gân achilles. Tuy nhiên một vài nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng tổn thương cơ bụng chân cũng có thể cho kết quả dương tính.