Xơ cứng da đầu chi: tại sao và cơ chế hình thành

2020-05-20 10:16 PM

Được biết đến là các tế bào miễn dịch, đặc biệt là tế bào T, xâm nhập vào da, khởi động một chỗi các phản ứng bao gồm tạo ra các nguyên bào sợi bất thường và kích thích yếu tố tăng trưởng.

Da vùng ngón chân ngón tay dầy cứng mất khả năng đàn hồi.

Hình. Xơ cứng bì ngón

Xơ cứng bì ngón

Nguyên nhân

Xơ cứng bì.

Cơ chế

Cơ chế bệnh sinh gây nên xơ cứng bì còn chưa rõ ràng.

Được biết đến là các tế bào miễn dịch, đặc biệt là tế bào T, xâm nhập vào da, khởi động một chỗi các phản ứng bao gồm tạo ra các nguyên bào sợi bất thường và kích thích yếu tố tăng trưởng. Việc này làm tăng sản xuất chất nền ngoại bào, fibrin, colagen type 1 và các yếu tố khác. Cuối cùng, chúng thay thế cấu trúc bình thường của da, làm chúng trở lên cứng và kém đàn hồi. Tổn thương này có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hình. Cơ chế xơ cứng da đầu chi

Cơ chế xơ cứng da đầu chi

Ý nghĩa

Bằng chứng về độ đặc hiệu, độ nhạy của dấu hiệu xơ cứng da đầu chi còn hạn chế.

Tuy nhiên, nó có thể giúp phân loại nhóm xơ cứng bì. Tăng bề dầy da thường xuất hiên phổ biến hơn ở nhóm xơ cứng bì lan tỏa (27%) và xơ cứng bì cục bộ (5%).

Bài mới nhất