Viên chức nhà đại thể bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 08:44 PM

Thực hiện việc khâm liệm thi hài người bệnh. Luôn sẵn sàng giúp đỡ, an ủi tang chủ và phục vụ tang lễ chu đáo.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa giải phẫu bệnh, nhân viên nhà đại thể có nhiệm vụ sau:

Nhận và đưa thi hài người bệnh vào nhà đại thể khi được thông báo.

Phụ bác sĩ thực hiện việc khám nghiệm tử thi.

Thực hiện việc khâm liệm thi hài người bệnh. Luôn sẵn sàng giúp đỡ, an ủi tang chủ và phục vụ tang lễ chu đáo.

Bảo quản dụng cụ của nhà đại thể, vệ sinh nhà đại thể, đảm bảo luôn sạch sẽ, trang nghiêm.