Thông khí điều khiển áp lực dương ngắt quãng đồng thì (SIMV or IDV)

2014-10-02 12:41 PM

Nếu khó thở, xanh tím - lại tăng tần số lên một ít cho đến hết các dấu hiệu trên.Khi giảm được tần số xuống 0, người bệnh đã trở lại thông khí tự nhiên qua máy.

Đại cương

Thông khí điều khiển ngắt quãng đồng thì (synchronous intermittent.mandatory ventilation SIMV) là một phương thức thở nhằm làm giảm dần tần số hô hấp của máy và tăng dần các chu kỳ hô hấp tự nhiên của người bệnh qua đường dẫn khí của máy. Lợi điểm của phương thức này là làm giảm bớt rôl loạn huyết động do thở máy và giúp cho thôi thở máy dễ dàng.

Chỉ định

Suy hô hấp cấp.

Phù phổi cấp tổn thương (kết hợp với PEEP).

Cai thở máy.

Chống chỉ định

Mới phẫu thuật bụng

Tổn thương thành ngực.

Chuẩn bị

Cán bộ chuyên khoa

Bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, nội hô hấp.

Phương tiện

Máy hô hấp nhân tạo có bộ phận SIMV.

Hệ thông cung cấp oxy cho máy.

Người bệnh

Được giải thích rõ và động viên cần thở tự nhiên như bình thường, nhưng có máy hỗ trợ thêm.

Tư thế ngồi hoặc nửa nằm nửa ngồi (45°).

Kiểm tra các khí trong máu.

Đo huyết áp, mạch, nhip thở, theo dõi sắc mặt, tím môi.

Hút đờm.

Các bước tiến hành

Bấm nút SIMV.

Để tần số máy ở mức thấp hơn tần số đang thở máy điều khiển. Thường là bắt đầu bằng 12.

Giảm dần tần số máy trong 1 giờ, mỗi lần 2 nhịp.

Kiểm tra các khí trong máu.

Nếu khó thở, xanh tím - lại tăng tần số lên một ít cho đến hết các dấu hiệu trên.

Khi giảm được tần số xuống 0, người bệnh đã trở lại thông khí tự nhiên qua máy.

Theo dõi và xử trí biến chứng

Chỉ xảy ra nếu không theo dõi người bệnh.

Suy hô hấp trở lại vì tần số SIMV quá thấp: tăng tần số.

Tắc đờm: hút đờm hoặc soi hút phế quản, tăng Vt.

Chú ý: trên một số máy hô hấp nhân tạo Nhật, SIMV còn gọi là IDV (intermittent demand ventilation).