Đại cương giải phẫu hệ thần kinh

2015-04-01 03:19 AM
Hệ thần kinh là cơ quan có nhiệm vụ thực hiện sự thống nhất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài. Điều phối tất cả hoạt động của cơ quan và môi trường bên trong cơ thể.

Hệ thần kinh là cơ quan có nhiệm vụ thực hiện sự thống nhất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài. Điều phối tất cả hoạt động của cơ quan và môi trường bên trong cơ thể.

Về phương diện giải phẫu học người ta chia hệ thần kinh làm hai phần:

Hệ thần kinh trung ương: não bộ và tủy gai.

Hệ thần kinh ngoại biên: gồm 31 dây thần kinh gai sống, 12 dây thần kinh sọ và các hạch thần kinh tương ứng: hạch giao cảm, hạch gai...

Về phương diện sinh lý chia làm hai hệ:

Hệ thần kinh động vật: điều khiển cơ vân và tiếp nhận cảm giác.

Hệ thần kinh thực vật: là các sợi ly tâm vận động điều khiển cơ trơn, cơ tim, tuyến mồ hôi.

Hệ thần kinh 

Hình. Hệ thần kinh

1. Hành não   2. Dây thần kinh ngoại biên   3. Đại não   4. Tiểu não   5. Tủy gai

Về phương diện phôi thai hệ thần kinh phát sinh từ ngoại bì. Ngoại bì uốn cong và khép mònh thành ống thần kinh với đặc trưng:

Phần đầu gồm ba bọc não.

Bọc não trước phát triển thành đoan não và gian não.

Bọc não giữa trở thành trung não

Bọc não sau phát triển thành trám não gồm thân não và tiễu não

Phần đuôi là tủy gai phát triển thành tủy gai khi trưởng thành.