Hệ thống hô hấp: giải phẫu và chức năng

2019-07-11 09:57 AM

Ngoài việc phân phối không khí và trao đổi khí, hệ thống hô hấp sẽ lọc, làm ấm và làm ẩm không khí hít thở, hệ hô hấp cũng đóng một vai trò trong lời nói

Hệ thống hô hấp, bao gồm đường dẫn khí, mạch phổi, phổi và cơ hô hấp, hỗ trợ cơ thể trao đổi khí giữa không khí và máu, và giữa máu và hàng tỷ tế bào của cơ thể. Hầu hết các cơ quan của hệ hô hấp giúp phân phối không khí, nhưng chỉ có các phế nang nhỏ, giống như chùm nho và các ống phế nang chịu trách nhiệm trao đổi khí thực sự.

Ngoài việc phân phối không khí và trao đổi khí, hệ thống hô hấp sẽ lọc, làm ấm và làm ẩm không khí hít thở. Các cơ quan trong hệ hô hấp cũng đóng một vai trò trong lời nói và khứu giác.

Hệ thống hô hấp

Hệ thống hô hấp

Hệ thống hô hấp cũng giúp cơ thể duy trì cân bằng nội môi, hoặc cân bằng giữa nhiều yếu tố của môi trường bên trong cơ thể.

Hệ thống hô hấp được chia thành hai thành phần chính:

Đường hô hấp trên: Bao gồm mũi, hầu họng và thanh quản, các cơ quan của đường hô hấp trên nằm bên ngoài khoang ngực.

- Khoang mũi: Bên trong mũi, màng nhầy dính trong khoang mũi bẫy các hạt bụi và những sợi lông nhỏ gọi là lông mao giúp di chuyển chúng đến mũi để hắt hơi hoặc thổi ra.

- Xoang: Những khoảng trống chứa đầy không khí dọc theo mũi giúp làm cho hộp sọ nhẹ hơn.

- Cổ họng: Cả thực phẩm và không khí đều đi qua yết hầu trước khi đến đích thích hợp của chúng. Cổ họng cũng đóng một vai trò trong lời nói.

- Thanh quản: Thanh quản rất cần thiết cho lời nói.

Đường hô hấp dưới: Bao gồm khí quản, phổi và tất cả các đoạn của cây phế quản (bao gồm cả phế nang), các cơ quan của đường hô hấp dưới nằm bên trong khoang ngực.

- Khí quản: Nằm ngay dưới thanh quản, khí quản là đường dẫn khí chính đến phổi.

- Phổi: Hai phổi tạo thành một trong những cơ quan lớn nhất của cơ thể. Nó chịu trách nhiệm cung cấp oxy cho mao mạch và thải khí carbon dioxide.

Phế quản: Các nhánh phế quản từ khí quản vào mỗi phổi và tạo ra mạng lưới phức tạp, cung cấp không khí cho phổi.

Cơ hoành: Cơ hoành là cơ hô hấp chính co bóp và thư giãn để cho không khí vào phổi.