Ước tính mức lọc cầu thận: độ thanh thải inulin

2020-09-10 03:06 PM

Inulin không được sản xuất bởi cơ thể, được tìm thấy ở rễ một số loại thực vật và phải tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân để đo mức lọc cầu thận.

Nếu một chất được lọc hoàn toàn (lọc hoàn toàn như nước) và không được tái hấp thu hay bài tiết ở ống thận, khi đó, lưu lượng chất đó được bài tiêt ra nước tiểu (Us × V) bằng lưu lượng lọc của chất đó qua thận (GFR × Ps). Do đó:

GFR ×Ps = Us × V

Như vậy, mức lọc cầu thận có thể được tính theo công thức độ thanh thải của chất đó như sau:

GFR = (Us x V)/Ps = Cs

Đo mức lọc cầu thận (GFR) từ độ thanh thải Inulin

Hình. Đo mức lọc cầu thận (GFR) từ độ thanh thải Inulin. Inulin được lọc tự do qua mao mạch cầu thận, không được tái hấp thu bởi ống thận. Pinulin, nồng độ inulin trong huyết tương; Uinulin, nồng độ inulin trong nước tiểu; V, lưu lượng nước tiểu.

Chất phù hợp các tiêu chuẩn trên là inulin, một polysaccharide với trọng lượng phân tử khoảng 5200 dalton. Inulin không được sản xuất bởi cơ thể, được tìm thấy ở rễ một số loại thực vật và phải tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân để đo mức lọc cầu thận.

Hình mô tả quá trình bài tiết inulin ở thận. Ở ví dụ này, nồng độ inulin ở huyết tương là 1mg/ ml, ở nước tiểu là 125mg/ml và lưu lượng nước tiểu là 1ml/min, do đó có 125 mg/min inulin được bài tiết ra nước tiểu. Do đó, độ thanh thải của inulin được tính bằng lưu lượng thải của inulin chia cho nồng độ inulin trong huyết tương, kết quả là 125ml/min. Do đó, có 125ml huyết tương qua thận sẽ được thanh thải inulin hoàn toàn ra nước tiểu trong vòng 1 phút Inulin không phải là chất duy nhất để tính mức lọc cầu thận. Một số chất có thể sử dụng trong lâm sàng để ước lượng mức lọc cầu thận là chất phóng xa iothalamate và creatinine.