Tiếng thổi tâm thu: thông liên thất

2021-01-25 04:01 PM

Sự chênh lệch về áp lực qua lỗ thông và dòng chảy rối là các yếu tố chính trong cơ chế. Tâm thất trái có áp lực cao hơn tâm thất phải. Lỗ thông cho phép máu đi từ nơi có áp lực cao sang nơi có áp lực thấp ở thất phải.

Mô tả

Âm thổi toàn tâm thu, tần số cao, nghe rõ ở liên sườn 4 đến 6 và không lan ra nách cũng như không tăng cường độ khi hít vào.

Thời gian và hình dạng của âm thổi thông liên thất

Hình. Thời gian và hình dạng của âm thổi thông liên thất

Nguyên nhân

Thông liên thất.

Cơ chế

Sự chênh lệch về áp lực qua lỗ thông và dòng chảy rối là các yếu tố chính trong cơ chế. Tâm thất trái có áp lực cao hơn tâm thất phải. Lỗ thông cho phép máu đi từ nơi có áp lực cao sang nơi có áp lực thấp ở thất phải. Chính dòng chảy rối này gây ra âm thổi.

Ý nghĩa

Cường độ của âm thổi có thể giúp phán đoán độ lớn của lỗ thông – lỗ thông càng nhỏ, thường âm thổi càng lớn.