Thất điều: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-11-06 09:34 AM

Các cấu trúc trung tâm tiểu não (ví dụ: thùy nhộng và thùy nhung nhân) phối hợp vận động với hệ cơ thông qua các con đường dẫn truyền vận động theo chiều dọc. Tổn thương các cấu trúc này dẫn đến thất điều và lảo đảo.

Mô tả

Thất điều chỉ sự mất thăng bằng tư thế khi bệnh nhân đứng thẳng, chuyển động đầu và thân mình (ví dụ, tư thế lảo đảo). Bệnh nhân có thể yêu cầu sự giúp đỡ để duy trì tư thế đứng thẳng.

Nguyên nhân

Hay gặp

Nhồi máu tiểu não.

Xuất huyết tiểu não.

Rượu.

Thuốc (ví dụ: benzodiazepine, lithium, phenytoin).

Ít gặp

Xơ cứng rải rác.

Tổn thương dạng khối (ví dụ: u, áp xe, AVM).

Dị dạng Arnold–Chiari.

Thoái hóa tiểu não cận u.

Giải phẫu chức năng tiểu não

Hình. Giải phẫu chức năng tiểu não

Cơ chế

Các cấu trúc trung tâm tiểu não (ví dụ: thùy nhộng và thùy nhung nhân) phối hợp vận động với hệ cơ thông qua các con đường dẫn truyền vận động theo chiều dọc. Tổn thương các cấu trúc này dẫn đến thất điều và lảo đảo.

Ý nghĩa

Thất điều là dấu hiệu thuộc trung tâm tiểu não.

Giải phẫu tiểu não

Chức năng

Đường vận động liên quan

Thùy nhộng và thùy nhung nhân.

Phối hợp giữa gốc chi và thân mình.

Phản xạ tiền đình – mắt.

Dải vỏ tủy trước.

Dải lưới tủy.

Dải tiền đình tủy.

Dải mái tủy.

Bán cầu trung gian.

Phối hợp ở ngọn chi.

Dải vỏ tủy bên.

Dải đỏ tủy.

Bán cầu bên.

Bộ máy chỉ huy, ngọn chi.

Dải vỏ tủy bên.

Bảng. Giải phẫu chức năng tiểu não và đường vận động liên quan.