Nghiệm pháp McMurray: tại sao và cơ chế hình thành

2020-05-13 07:36 PM

Mục đích của nghiệm pháp là để kiểm tra vị trí rách của một trong hai sụn chêm hướng về phía lồi cầu xương đùi và bắt nó. Bằng cách mở rộng đầu gối trong khi xoay, các lồi cầu xương đùi đang di chuyển trên xương chày và sụn chêm.

Với các bệnh nhân nằm ngửa, đầu gối gấp và xoay tối đa và mạnh. Nghiệm pháp là dương tính nếu cảm thấy đau hoặc kêu lạo xạo hoặc ‘clunking’

Kiểm tra sụn chêm trong

Một bàn tay của người khám được đặt trên cạnh sau trong của khớp, trong khi tay kia giữ bàn chân và quay nó ra ngoài với đầu gối vẫn gấp. Sau đó đầu gối được mở rộng.

Kiểm tra sụn chêm ngoài

Với một tay trên cạnh sau ngoài của khớp, bàn chân được xoay hướng vào trong và đầu gối vẫn gấp và sau đó mở rộng thêm.

Hình. Nghiệm pháp McMurray

Nghiệm pháp McMurray

Nguyên nhân

Chấn thương, vết thương sụn chêm.

Viêm xương khớp.

Cơ chế

Mục đích của nghiệm pháp là để kiểm tra vị trí rách của một trong hai sụn chêm (ngoài hoặc trong) hướng về phía lồi cầu xương đùi và ‘bắt’ nó. Bằng cách mở rộng đầu gối trong khi xoay, các lồi cầu xương đùi đang di chuyển trên xương chày và sụn chêm. Một tiếng lạo xạo, cảm giác chạm hoặc chụp sẽ được cảm nhận bởi người khám, có thể có hoặc không gây đau, khi xương đùi chạm diện sụn chêm rách.

Ý nghĩa

Các bằng chứng chứng minh cho nghiệm pháp McMurray là một công cụ chẩn đoán hữu ích trong tổn thương sụn chêm còn thiếu sót.

Nghiên cứu phân tích gộp cho thấy tính hữu dụng của nghiệm pháp đối với chẩn đoán chấn thương sụn chêm được thực hiện do McMurray là ít giá trị cho thực hành lâm sàng. Các nghiên cứu đã phân tích có trọng yếu không thể không đồng nhất về độ nhạy (10-63%) và độ đặc hiệu (57-98%) của các thử nghiệm và thiết kế nghiên cứu.

Kết quả tổng kết cho thấy độ nhạy 48% và độ đặc hiệu 86%.

Giá trị tiên đoán dương tính là tích cực, mặc dù một lần nữa rất khác nhau giữa các nghiên cứu (1,5-9,5).

Bài mới nhất

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi

Chức năng thưởng và phạt của hệ limbic

Chức năng hành vi của vùng dưới đồi và cấu trúc liên kết với hệ limbic

Điều hòa chức năng thực vật và nội tiết của vùng dưới đồi

Vùng dưới đồi: cơ quan đầu não của hệ limbic

Chức năng của hệ limbic: vị trí chủ chốt của vùng dưới đồi