Hạt Bouchard và hạt Heberden: tại sao và cơ chế hình thành triệu chứng

2020-05-12 10:41 AM

Các gai xương ở khớp ngón tay gần móng tay nhất được gọi là các hạt Heberden. Các gai xương ở khớp giữa của ngón tay được gọi là các hạt Bouchard.

Hạt Bouchard là sự phì đại của xương hoặc những hạt được tìm thấy ở các đốt gần của xương bàn tay.

Hạt Heberden được tìm thấy ở các đốt xa của bàn tay

Hình. Hạt Heberden

Hạt Heberden

Nguyên nhân

Viêm khớp.

Có tính di truyền.

Cơ chế

Cơ chế không rõ ràng.

Một số nghiên cứu có liên quan đến tăng trưởng chồi xương là nguyên nhân chính của của hạt Heberden và Bouchard.Yếu tố khác hay lý thuyết bao gồm:

Xu hướng di truyến.

Sự cốt hoá sụn của sụn phì đại là kết quả của những thay đổi kéo dài từ quá trình thoái hoá khớp.

Lực kéo thúc đẩy tăng dần trong gân để đáp ứng với sự căng thẳng quá mức, căng thẳng lặp đi lặp lại hoặc co cứng.

Ý nghĩa

Sự hiện diện của các hạt Bouchard hoặc Heberden là một dấu hiệu có giá trị là bằng chứng cho dấu hiệu chắc chắn có viêm khớp khe gian đốt và có thể là một khuynh hướng thoái hoá khớp. Có bằng chứng cho thấy có sự tương quan giữa sự hiện diện của các hạt và thay đổi X quang thực tế của viêm xương khớp.