Kiểm tra trường thị giác cho bệnh tăng nhãn áp: ý nghĩa lâm sàng

2019-10-16 11:28 AM
Kiểm tra trường thị giác, có thể giúp tìm ra một số mô hình mất thị lực nhất định, điều này có thể có nghĩa là, một loại bệnh mắt nhất định có mặt

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nhận định chung

Kiểm tra trường thị giác, đo tất cả các khu vực của thị lực, bao gồm cả bên cạnh, hoặc ngoại vi, tầm nhìn.

Để thực hiện kiểm tra, ngồi và nhìn vào bên trong một dụng cụ hình bát gọi là chu vi. Trong khi nhìn chằm chằm vào trung tâm của cái bát, đèn sẽ nhấp nháy, nhấn một nút mỗi lần nhìn thấy đèn flash. Máy tính ghi lại vị trí của từng đèn flash và nhấn nút khi đèn nhấp nháy ở vị trí đó.

Vào cuối thủ thuật, một bản in cho thấy nếu có những khu vực trong tầm nhìn mà không nhìn thấy những tia sáng. Đây là những khu vực mất thị lực. Mất thị lực ngoại biên thường là một dấu hiệu sớm của bệnh tăng nhãn áp.

Chỉ định kiểm tra trường thị giác cho bệnh tăng nhãn áp

Kiểm tra trường thị giác có thể giúp tìm ra một số mô hình mất thị lực nhất định. Điều này có thể có nghĩa là một loại bệnh mắt nhất định có mặt. Nó rất hữu ích trong việc tìm kiếm những thay đổi sớm về thị lực gây ra bởi tổn thương thần kinh do bệnh tăng nhãn áp.

Kiểm tra trường thị giác có thể được sử dụng để xem liệu điều trị bệnh tăng nhãn áp có ngăn ngừa mất thị lực hơn nữa hay không.

Ý nghĩa lâm sàng kết quả kiểm tra trường thị giác cho bệnh tăng nhãn áp

Lượng mất thị lực ngoại biên có liên quan đến lượng tổn thương thần kinh thị giác.

Kiểm tra trường thị giác làm một bản ghi chi tiết về các lĩnh vực hình ảnh. Thông tin cơ bản, mô tả hoặc bản vẽ có thể được so sánh với kết quả thủ thuật trong tương lai.

Điều cần biết thêm

Kiểm tra trường thị giác là một thủ thuật tốt để tìm ra mất thị lực gây ra bởi bệnh tăng nhãn áp.

Kiểm tra trường thị giác có thể được thực hiện nhanh chóng, nhưng có thể mất hơn 45 phút khi cả hai mắt được kiểm tra.