Hình ảnh chủ nhịp lưu động trên điện tâm đồ

2012-10-14 08:50 AM

P biến đổi hình dạng, từ dương sang hai pha, có móc rồi âm hay ngược lại, trong khi đó PQ và tần số tim cũng hơi biến đổi theo, còn QRST thì không biến đổi gì cả.

Chủ nhịp lưu động (wandering  pacemaker) là hiện tượng di chuyển của ổ chủ nhịp trong vùng nút xoang.

 Chủ nhịp lưu động

Triệu chứng chủ yếu là trên cùng một chuyển đạo ta thấy P biến đổi hình dạng, từ dương sang hai pha, có móc rồi âm hay ngược lại, trong khi đó PQ và tần số tim cũng hơi biến đổi theo. Còn QRST thì không biến đổi gì cả.

Chứng này hay gặp trong cường phế vị, thấp tim, uống digitan, gây mê.