Phác đồ điều trị viêm nắp thanh quản

2017-01-05 08:24 PM
Việc kỹ thuật đặt nội khí quản khó khăn, và cần được thực hiện bởi bác sĩ quen thủ thuật, hãy chuẩn bị để thực hiện mở khí quản nếu đặt không thành công.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nhiễm vi khuẩn nắp thanh quản ở trẻ em do Hoemophilus influenzae. Nó có thể được gây ra bởi các vi khuẩn khác và xảy ra ở người lớn.

Trong trường hợp tắc nghẽn đường thở sắp xảy ra, đặt nội khí quản hoặc mở khí quản khẩn cấp được chỉ định. Việc kỹ thuật đặt nội khí quản khó khăn và cần được thực hiện dưới gây mê bởi một bác sĩ quen với các thủ tục. Hãy chuẩn bị để thực hiện mở khí quản nếu đặt nội khí quản là không thành công.

Trong mọi trường hợp

Đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi và cung cấp dịch theo đường tĩnh mạch.

Điều trị kháng sinh

Ceftriaxone tĩnh mạch chậm (3 phút} hoặc truyền tĩnh mạch (30 phút). Tránh tiêm bắp (có thể khuấy động trẻ em và kết tủa ngừng hô hấp).

Trẻ em: 50 mg / kg mỗi ngày một lần.

Người lớn: 1 g mỗi ngày một lần.

Việc điều trị theo đường tĩnh mạch được dùng ít nhất 5 ngày sau đó, nếu tình trạng lâm sàng đã khá hơn và điều trị bằng đường miệng có thể, thay đổi:

Amoxicillin/clavulanic acid (co-amoxiclav) PO để hoàn thành tổng cộng 7 - 10 ngày điều trị. Liều được thể hiện trong amoxicillin:

Trẻ em < 40 kg: 80 - 100 mg / kg / ngày chia 2 hoặc 3 liều (công thức tại tỷ lệ 8: 1 hoặc 7: 1).

Trẻ em > 40 kg và người lớn:

Tỷ lệ 8: 1: 3000 mg / ngày (= 2 viên 500/62,5 mg 3 lần mỗi ngày).

Tỷ lệ 7: 1: 2625 mg / ngày (= 1 viên 875/125 mg 3 lần mỗi ngày).

Liều acid clavulanic không được vượt quá 12,5 mg / kg / ngày hoặc 375 mg / ngày.