Phác đồ điều trị bệnh động kinh

2016-12-29 09:22 PM
Một sự gián đoạn đột ngột của điều trị có thể gây tình trạng động kinh, tỷ lệ giảm liều thay đổi theo thời gian điều trị; thời gian điều trị càng dài, thời gian giảm liều cũng dài.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Một cơn co giật ngắn đầu tiên không cần điều trị dự phòng thêm. Chỉ những bệnh nhân bị co giật lặp đi lặp lại mãn yêu cầu xử lý thường xuyên với một loại thuốc chống động kinh, thường là trong một vài năm.

Một chẩn đoán được thực hiện, không được có những điều trị được đề nghị do các rủi ro liên quan với điều trị. Tuy nhiên, những rủi ro này phải được cân bằng với những rủi ro nặng của bệnh động kinh, tiếp theo tổn thương não do co giật gây ra và chấn thương khác nếu bệnh nhân không được điều trị.

Nó luôn luôn bắt đầu với đơn trị liệu. Liều có hiệu quả phải đạt được dần dần, triệu chứng và dung nạp thuốc đánh giá mỗi 15 - 20 ngày.

Một sự gián đoạn đột ngột của điều trị có thể gây tình trạng động kinh. Tỷ lệ giảm liều thay đổi theo thời gian điều trị; thời gian điều trị càng dài, thời gian giảm liều cũng dài. Trong cùng một cách, sự thay đổi một loại thuốc chống động kinh khác phải được thực hiện dần dần với thời gian chồng lên nhau trong một vài tuần.

Phương pháp điều trị cho cơn động kinh cơn lớn khái quát hóa ở trẻ em dưới 2 tuổi là carbamazepine hoặc phenobarbital, ở trẻ lớn và người lớn sodium valproate hay carbamazepine. Thông tin như sau:

Sodium valproate PO

Trẻ em trên 20 kg: liều khởi đầu 400 mg chia 2 lần không phân biệt cân nặng; nếu cần, tăng liều dần dần cho đến liều tối ưu (thường là 20 - 30 mg / kg / ngày chia làm 2 lần).

Người lớn: liều khởi đầu 600 mg / ngày chia 2 lần; tăng 200 mg / ngày mỗi 3 ngày cho đến liều tối ưu (thường là 1 - 2 g / ngày chia làm 2 lần).

Carbamazcpinc PO

Trẻ em: liều khởi đầu 2 mg / kg / ngày, chia làm 1 hoặc 2 liều; tăng mỗi tuần cho đến liều tối ưu (thường là 10 - 20 mg / kg / ngày chia 2 - 4 liều).

Người lớn: liều khởi đầu 200 mg / ngày, chia làm 1 hoặc 2 liều; tăng 200 mg mỗi tuần cho đến liều tối ưu (thường là 800 - 1200 mg / ngày chia 2 - 4 liều).

Phenobarbital PO

Trẻ em: liều khởi đầu 3 - 4 mg / kg / ngày, tăng liều dần dần đến 8 mg / kg / ngày nếu cần thiết

Người lớn: liều khởi đầu 2 mg / kg / ngày (không quá 100 mg mỗi ngày), tăng liều dần dần đến 6 mg / kg / ngày nếu cần thiết.