Phác đồ điều trị shock nhiễm khuẩn

2016-12-29 03:01 PM
Sử dụng dung dịch pha loãng, nghĩa là thêm 1 mg epinephrine với 9 ml natri clorid 0,9 phần trăm để thu được dung dịch 0,1 mg mỗi ml.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Điều trị chung cho shock

Điều trị triệu chứng và nguyên nhân phải diễn ra đồng thời. Trong tất cả trường hợp:

Khẩn cấp: Chú ý ngay tới bệnh nhân.

Độ ấm của da.

Đặt bệnh nhân nằm phẳng, nâng chân (trừ trong suy hô hấp, phù phổi cấp).

Đặt ngay một đường truyền tĩnh mạch ngoại vi, sử dụng ống cỡ nòng lớn (16G ở người lớn).

Trị liệu ôxy, thông khí hỗ trợ trong trường hợp suy hô hấp.

Hỗ trợ hô hấp và ép tim ngoài nồng ngực trong trường hợp ngừng tuần hoàn.

Nối máy theo dõi: ý thức, mạch, huyết áp, CRT, tỷ lệ hô hấp, nước tiểu theo giờ (ống thông tiểu) và những vết lốm đốm da.

Điều trị cụ thể shock nhiễm khuẩn

Truyền dịch tĩnh mạch bằng Ringer lactat hoặc natri clorid 0,9% hoặc huyết tương.

Sử dụng các thuốc vận mạch

Dopamine truyền tĩnh mạch bằng bơm tiêm: 10 - 20 microgram / kg / phút hoặc, nếu không có sẵn

Epinephrine truyền tĩnh mạch bằng bơm tiêm:

Sử dụng dung dịch pha loãng, nghĩa là thêm 1 mg epinephrine (1: 1000) với 9 ml natri clorid 0,9% để thu được dung dịch 0,1 mg / ml (01:10 000). Bắt đầu với 0,1 microgram / kg / phút. Tăng liều dần dần cho đến khi có sự cải thiện lâm sàng được xác định.

Hãy tìm nguồn gốc của nhiễm trùng (áp xe; tai mũi họng, phổi, tiêu hóa, tiết niệu, phụ khoa vv). Điều trị kháng sinh theo nguồn gốc của nhiễm trùng:

Nguồn gốc

Kháng sinh

Điều trị thay thế

Da

staphylococci, streptococci

cloxacillin + gentamicin

 

Phổi

pneumococci, Haemophilus influenzae

ampicillin or ceítriaxone +/- gentamicin

co-amoxiclav or ceftriaxone + ciproíloxacin

Ruột và đường mật

enterobacteria, anaerobic bacteria, enterococci

co-amoxiclav + gentamicin

ceítriaxone + gentamicin + metronidazole

Phụ khoa

streptococci, gonococci, anaerobic bacteria, E. coli

co-amoxiclav + gentamicin

ceítriaxone + gentamicin + metronidazole

Tiết niệu

enterobacteria, enterococci

ampicillin + gentamicin

ceítriaxone + ciprofloxacin

Khác hoặc không xác định

ampicillin + gentamicin

ceftriaxone + ciproíloxacin


Ampicillin IV

Trẻ em và người lớn: 150 - 200 mg / kg / ngày chia 3 mũi tiêm (mỗi 8 giờ).

Cloxacillin

Truyền tĩnh mạch (60 phút).

Trẻ em trên 1 tháng: 200 mg / kg / ngày chia 4 liều (mỗi 6 giờ); max. 8 g / ngày.

Người lớn: 12 g / ngày chia làm 4 lần (mỗi 6 giờ).

Amoxicillin/clavulanic acid (co amoxiclav)

Tiêm tĩnh mạch chậm (3 phút) hoặc truyền tĩnh mạch (30 phút).

Trẻ em dưới 3 tháng tuổi: 100 mg / kg / ngày chia 2 liều (12 giờ).

Trẻ em > 3 tháng và < 40 kg: 150 mg / kg / ngày chia 3 liều (mỗi 8 giờ); max. 6 g / ngày.

Trẻ em 40 kg và người lớn: 6 g / ngày chia 3 liều (mỗi 8 giờ).

Cettriaxone tĩnh mạch chậm

Trẻ em: 100 mg / kg một liều tiêm duy nhất.

Người lớn: 2 g mỗi ngày một lần.

Ciprofloxacin PO (bằng ống thông mũi dạ dày)

Trẻ em: 15 - 30 mg / kg / ngày chia 2 liều.

Người lớn: 1,5 g / ngày chia 2 lần.

Gentamicin tiêm bắp hoặc tĩnh mạch chậm (3 phút) hoặc truyền tĩnh mạch (30 phút)

Trẻ em > 1 tháng và người lớn: 6 mg / kg mỗi ngày một lần

Metronidazole truyền tĩnh mạch (30 phút)

Trẻ em trên 1 tháng: 30 mg / kg / ngày chia 3 liều (mỗi 8 giờ); max. 1,5 g.

Người lớn: 1,5 g / ngày chia 3 liều (mỗi 8 giờ)

Corticosteroid

Không nên sử dụng, vì các tác dụng phụ vượt quá những lợi ích.

Truyền tĩnh mạch dopamine hoặc epinephrine đòi hỏi các điều kiện sau đây

Giám sát y tế tại bệnh viện;

Sử dụng một tĩnh mạch chuyên dụng (không truyền / tiêm khác trong tĩnh mạch này), tránh nơi tam giác khuỷu tay nếu có thể;

Sử dụng bơm tiêm điện;

Tăng liều và tìm liều thích ứng theo đáp ứng lâm sàng;

Giám sát chuyên sâu về quản lý thuốc, đặc biệt là khi thay đổi ống tiêm.

Thí dụ:

Dopamine: 10 microgam / kg / phút ở  bệnh nhân 60 kg.

Liều hàng giờ: 10 (microgram) x 60 (kg) x 60 (phút) = 36 000 microgram / giờ = 36 mg / giờ trong một ống tiêm 50 ml, pha loãng 200 mg - ống dopamin với natri clorid 0,9% để có được 50 ml dung dịch chứa 4 mg dopamine mỗi ml.

Đối với một liều 36 mg / giờ, định lượng (4 mg / ml) 9 ml / giờ.

Nếu không có bơm tiêm điện, pha loãng trong chai dịch có thể được xem xét. Tuy nhiên, quan trọng là phải xem xét các rủi ro liên quan đến phương thức này (vô tình bolus hay quá liều). Phải được theo dõi liên tục để ngăn chặn bất kỳ, thậm chí nhỏ, thay đổi liều lượng quy định.

Ví dụ epinephrine:

Người lớn:

Pha loãng 10 ống 1 mg epinephrine (10 000 microgram) trong 1 lít glucose 5% hoặc natri clorid 0,9% để thu được dung dịch có chứa 10 microgram epinephrine mỗi ml. Biết rằng 1 ml = 20 giọt, ở người lớn nặng 50 kg:

0,1 microgram / kg / phút = 5 microgam / phút = 10 giọt / phút.

1 microgram / kg / phút = 50 microgram / phút = 100 giọt / phút vv.

Trẻ em:

Pha loãng 1 ống 1 mg epinephrine (1000 microgram) trong 100 ml glucose 5% hoặc natri clorid 0,9% để thu được dung dịch có chứa 10 microgram epinephrine mỗi ml.

Đối với sử dụng một bộ truyền nhi khoa; 1 ml = 60 giọt, đối với trẻ em 10 kg:

0,1 microgram / kg / phút = 1 microgram / phút = 6 giọt / phút.

0,2 microgram / kg / phút = 2 microgam / phút = 12 giọt / phút vv.