Lamotrigine: thuốc chống co giật

2023-03-12 03:23 PM

Lamotrigine được sử dụng để ngăn ngừa hoặc kiểm soát cơn động kinh, thuốc cũng có thể được sử dụng để giúp ngăn ngừa sự thay đổi tâm trạng quá mức của chứng rối loạn lưỡng cực.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Tên thương hiệu: Lamictal, Lamictal XR.

Nhóm Thuốc: Thuốc chống co giật.

Lamotrigine được sử dụng một mình hoặc cùng với các loại thuốc khác để ngăn ngừa hoặc kiểm soát cơn động kinh. Nó cũng có thể được sử dụng để giúp ngăn ngừa sự thay đổi tâm trạng quá mức của chứng rối loạn lưỡng cực ở người lớn.

Lamotrigine không được phép sử dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi do tăng nguy cơ tác dụng phụ (chẳng hạn như nhiễm trùng).

Lamotrigine có sẵn dưới các tên biệt dược khác nhau sau đây: Lamictal, Lamictal XR và Lamictal ODT.

Liều dùng

Viên nén: 25 mg; 100 mg; 150 mg; 200 mg.

Viên nén nhai: 2 mg; 5 mg; 25 mg.

Viên nén tan rã trong miệng: 25 mg; 50mg; 100 mg; 200 mg.

Viên nén giải phóng kéo dài: 25 mg; 50mg; 100 mg; 200 mg; 250 mg; 300 mg.

Rối loạn co giật

Người lớn, dùng thuốc chống động kinh gây cảm ứng enzym (AED) nhưng không có axit valproic:

Ban đầu: 50 mg uống một lần/ngày trong 2 tuần, sau đó100 mg/ngày chia 12 giờ một lần trong 2 tuần.

Ở tuần thứ 5 trở đi, có thể tăng thêm 100 mg/ngày uống cứ sau 1-2 tuần đến 300-500 mg/ngày chia ra uống mỗi 12 giờ.

Lamotrigine XR: Bắt đầu 50 mg uống 1 lần/ngày (tuần 1 và 2), sau đó 100 mg 1 lần/ngày (tuần 3 và 4), sau đó tăng 100 mg/ngày uống 1 lần/tuần cho đến tuần 7 (400 mg 1 lần/ngày) ); liều duy trì (tuần thứ 8 trở lên): 400-600 mg uống một lần/ngày.

Trẻ em, dùng thuốc chống động kinh gây cảm ứng enzym và không có axit valproic (2-12 tuổi):

Ban đầu: 0,6 mg/kg/ngày uống chia 12 giờ một lần trong 2 tuần, sau đó 1,2 mg/kg/ngày uống chia 12 giờ một lần trong 2 tuần.

Sau 5 tuần, tăng 1,2 mg/kg cứ sau 1-2 tuần đến liều duy trì 5-15 mg/kg/ngày, chia ra uống mỗi 12 giờ.

Không được vượt quá 400 mg/ngày uống mỗi 12 giờ.

Người lớn, với axit valproic:

Ban đầu: 25 mg uống cách ngày trong 2 tuần, sau đó 25 mg uống một lần/ngày trong 2 tuần.

Sau 5 tuần có thể tăng 25-50 mg/ngày cứ sau 1-2 tuần đến 100-400 mg/ngày một lần/ngày hoặc chia ra 12 giờ một lần.

Với riêng valproate: 100-200 mg/ngày uống.

Lamotrigine XR: Bắt đầu 25 mg uống cách ngày trong 2 tuần, sau đó 25 mg uống 1 lần/ngày trong 2 tuần, sau đó 50 mg uống 1 lần/ngày (tuần 5), 100 mg uống 1 lần/ngày (tuần 6), 150 mg uống một lần/ngày (tuần thứ 7), để duy trì (200-250 mg uống một lần/ngày).

Trẻ em, với axit valproic:

Tuổi dưới 2 tuổi: An toàn và hiệu quả chưa được thiết lập.

Tuổi 2-12 tuổi:

Ban đầu: 0,15 mg/kg/ngày uống một lần/ngày hoặc chia 12 giờ một lần trong 2 tuần, sau đó 0,3 mg/kg/ngày uống một lần/ngày hoặc chia 12 giờ một lần trong 2 tuần.

Sau 5 tuần tăng 0,3 mg/kg cứ sau 1-2 tuần đến liều duy trì 1-5 mg/kg/ngày uống một lần/ngày hoặc chia 12 giờ một lần; không quá 200 mg/ngày.

Ngoài ra, uống 1-3 mg/kg/ngày chỉ với axit valproic.

Tuổi 2-12 tuổi:

Ban đầu: 25 mg uống cách ngày trong 2 tuần, sau đó 25 mg uống một lần/ngày trong 2 tuần.

Sau 5 tuần có thể tăng 25-50 mg/ngày cứ sau 1-2 tuần đến 100-400 mg/ngày uống một lần/ngày hoặc chia 12 giờ một lần.

100-200 mg/ngày uống với riêng valproate.

Lamotrigine XR: Bắt đầu 25 mg uống cách ngày trong 2 tuần, sau đó 25 mg uống 1 lần/ngày trong 2 tuần, sau đó 50 mg 1 lần/ngày (tuần 5), 100 mg 1 lần/ngày (tuần 6), 150 mg 1 lần/ngày ngày (tuần 7); sau đó 200-250 mg uống một lần/ngày.

Người lớn, không dùng thuốc chống động kinh gây cảm ứng enzym hoặc axit valproic:

Ban đầu: 25 mg uống một lần/ngày trong 2 tuần, sau đó 50 mg/ngày uống trong 2 tuần.

Sau 4 tuần có thể tăng 50 mg/ngày cứ sau 1-2 tuần đến 225-375 mg/ngày chia 12 giờ một lần.

Lamotrigine XR: Bắt đầu 25 mg uống một lần/ngày trong 2 tuần, sau đó 50 mg uống một lần/ngày trong 2 tuần, sau đó 100 mg một lần/ngày (tuần 5), 150 mg một lần/ngày (tuần 6), 200 mg một lần/ ngày (tuần thứ 7), để duy trì (300-400 mg uống một lần/ngày).

Trẻ em, không có axit valproic hoặc dùng thuốc chống động kinh gây cảm ứng enzym:

Tuổi dưới 2 tuổi: An toàn và hiệu quả không được thiết lập.

Tuổi 2-12 tuổi:

Ban đầu: 0,3 mg/kg/ngày uống một lần/ngày hoặc chia 12 giờ một lần trong 2 tuần, sau đó 0,6 mg/kg/ngày uống một lần/ngày hoặc chia 12 giờ một lần trong 2 tuần.

Sau 5 tuần tăng 0,6 mg/kg cứ sau 1-2 tuần đến liều duy trì 4,5-7,5 mg/kg/ngày uống một lần/ngày hoặc chia 12 giờ một lần; không quá 300 mg/ngày.

Tuổi trên 12 tuổi:

Ban đầu: 25 mg uống một lần/ngày trong 2 tuần, sau đó 50 mg/ngày uống trong 2 tuần.

Sau 5 tuần, có thể tăng thêm 50 mg/ngày cứ sau 1-2 tuần đến 225-375 mg/ngày chia ra uống mỗi 12 giờ.

Lamotrigine XR: Bắt đầu 25 mg uống một lần/ngày trong 2 tuần, sau đó 50 mg uống một lần/ngày trong 2 tuần, sau đó 100 mg một lần/ngày (tuần 5), 150 mg một lần/ngày (tuần 6), 200 mg một lần/ ngày (tuần 7); SAU ĐÓ 300-400 mg uống một lần/ngày Co giật Khởi phát Một phần (Chuyển sang Đơn trị liệu).

Người lớn, đang dùng acid valproic, chuyển sang lamotrigin phóng thích tức thì:

Khởi đầu và tăng liều lamotrigine 200 mg/ngày, sau đó.

Giảm liều axit valproic 500 mg/ngày trong khoảng thời gian 1 tuần hoặc lâu hơn xuống liều axit valproic 500 mg/ngày; duy trì liều này trong 1 tuần, sau đó.

Tăng liều lamotrigin lên 300 mg trong khi giảm axit valproic xuống 250 mg/ngày; duy trì liều này trong 1 tuần, sau đó.

Ngừng axit valproic

Tăng liều lamotrigine thêm 100 mg/ngày cách nhau hàng tuần để đạt được liều duy trì 500 mg/ngày.

Trẻ em, đang dùng axit valproic, chuyển sang dùng lamotrigin phóng thích tức thời (trên 16 tuổi):

Khởi đầu và tăng liều lamotrigine 200 mg/ngày, sau đó.

Giảm liều axit valproic 500 mg/ngày trong khoảng thời gian 1 tuần hoặc lâu hơn xuống liều axit valproic 500 mg/ngày; duy trì liều này trong 1 tuần, sau đó.

Tăng liều lamotrigin lên 300 mg trong khi giảm axit valproic xuống 250 mg/ngày; duy trì liều này trong 1 tuần, sau đó.

Ngừng axit valproic.

Tăng liều lamotrigine thêm 100 mg/ngày cách nhau hàng tuần để đạt được liều duy trì 500 mg/ngày.

Người lớn, đang dùng acid valproic, chuyển sang lamotrigine phóng thích kéo dài:

Chuyển sang đơn trị liệu cho bệnh nhân đang dùng 1 loại thuốc chống co giật:

Tuần 1-2: 25 mg uống cách ngày.

Tuần 3-4: 25 mg uống một lần/ngày.

Tuần 5: 50 mg uống một lần/ngày.

Tuần 6: 100 mg uống một lần/ngày.

Tuần 7-10: 150 mg uống một lần/ngày; bắt đầu rút axit valproic trong 5-7 tuần tới 500mg/ngày và duy trì trong 1 tuần.

Tuần 11: 200 mg uống một lần/ngày; giảm liều axit valproic xuống 250 mg/ngày trong 1 tuần.

Tuần 12-23: 250-300 mg uống một lần/ngày; ngừng axit valproic.

Trẻ em, đang dùng axit valproic, chuyển sang lamotrigine phóng thích kéo dài (trên 13 tuổi).

Chuyển sang đơn trị liệu cho bệnh nhân đang dùng 1 loại thuốc chống co giật:

Tuần 1-2: 25 mg uống cách ngày.

Tuần 3-4: 25 mg uống một lần/ngày.

Tuần 5: 50 mg uống một lần/ngày.

Tuần 6: 100 mg uống một lần/ngày; bắt đầu cai axit valproic sau 5-7 tuần.

Tuần 7-10: 150 mg uống một lần/ngày.

Tuần 11: 200 mg uống một lần/ngày.

Tuần 12-23: 250-300 mg uống một lần/ngày.

Dùng carbamazepine, phenytoin, phenobarbital hoặc primidone (chuyển sang lamotrigine phóng thích tức thời):

Khởi đầu và tăng liều lamotrigine 500 mg/ngày theo khuyến cáo.

Giảm 20% AED gây cảm ứng enzym đồng thời mỗi tuần trong khoảng thời gian 4 tuần và sau đó ngừng sử dụng.

Dùng thuốc chống động kinh gây cảm ứng enzym trung tính, chuyển sang lamotrigine giải phóng kéo dài:

Người lớn:

Chuyển sang đơn trị liệu cho bệnh nhân đang dùng 1 loại thuốc chống co giật:

Tuần 1-2: 25 mg uống một lần/ngày.

Tuần 3-4: 50 mg uống một lần/ngày.

Tuần 5: 100 mg uống một lần/ngày.

Tuần 6: 150-200 mg uống một lần/ngày.

Tuần 7-23: 250-300 mg uống một lần/ngày; bắt đầu rút AED trong khoảng thời gian 5 tuần bằng cách giảm 20% liều hàng ngày hàng tuần.

Trẻ em trên 16 tuổi: Khởi đầu và tăng liều lamotrigine 500 mg/ngày theo khuyến cáo; giảm 20% AED đồng thời gây ra enzyme mỗi tuần trong khoảng thời gian 4 tuần và sau đó ngừng sử dụng.

Người lớn, chuyển từ lamotrigin phóng thích tức thì sang phóng thích kéo dài:

Liều lamotrigine phóng thích kéo dài nên bằng tổng liều hàng ngày của dạng phóng thích tức thì.

Điều chỉnh liều khi cần thiết trong liều khuyến cáo.

Trẻ em, dùng AED trung tính, chuyển đổi sang lamotrigine phóng thích kéo dài (trên 13 tuổi):

Chuyển sang đơn trị liệu cho bệnh nhân đang dùng 1 loại thuốc chống co giật.

Tuần 1-2: 25 mg uống một lần/ngày.

Tuần 3-4: 50 mg uống một lần/ngày.

Tuần 5: 100 mg uống một lần/ngày.

Tuần 6: 150-200 mg uống một lần/ngày.

Tuần 7-23: 250-300 mg uống một lần/ngày; bắt đầu rút AED trong khoảng thời gian 5 tuần bằng cách giảm 20% liều hàng ngày hàng tuần.

Rối loạn lưỡng cực

Được chỉ định điều trị duy trì rối loạn lưỡng cực I để trì hoãn thời gian xuất hiện các giai đoạn tâm trạng (trầm cảm, hưng cảm, hưng cảm nhẹ, các giai đoạn hỗn hợp) ở những bệnh nhân được điều trị các giai đoạn tâm trạng cấp tính bằng liệu pháp tiêu chuẩn.

Hiệu quả và độ an toàn chưa được thiết lập để điều trị các giai đoạn hưng cảm cấp tính hoặc hỗn hợp.

Đơn trị liệu hoặc không có chất gây cảm ứng enzym hoặc axit valproic.

Ban đầu: 25 mg uống một lần/ngày trong 2 tuần, sau đó;

50 mg uống một lần/ngày trong 2 tuần.

100 mg uống một lần/ngày trong 1 tuần.

Liều gấp đôi một lần/tuần để duy trì ở mức 200 mg/ngày đường uống.

Với phác đồ dùng thuốc chống động kinh gây cảm ứng enzym không có axit valproic:

Ban đầu: 50 mg uống một lần/ngày trong 2 tuần, sau đó;

100 mg/ngày uống chia 12 giờ một lần trong 2 tuần.

Tăng 100 mg một lần/tuần lên 400 mg/ngày uống chia 12 giờ một lần.

Với axit valproic:

Ban đầu: 25 mg uống cách ngày trong 2 tuần, sau đó;

25 mg uống một lần/ngày trong 2 tuần.

Liều gấp đôi một lần/tuần để duy trì ở mức 100 mg/ngày đường uống.

Điều chỉnh liều lượng

Suy thận:

Sử dụng thận trọng; có thể xem xét giảm liều trong suy thận đáng kể.

Suy gan:

Dữ liệu hạn chế, khuyến nghị khác nhau.

Nhà sản xuất: Giảm liều 25% (trung bình-nặng không cổ trướng ) hoặc 50% (nặng có cổ trướng).

Khác (ví dụ, AHSP): Giảm liều 50% (Child-Pugh loại B) hoặc 75% (Child-Pugh loại C).

Cân nhắc về liều lượng nhi khoa

Lamictal XR (trên 13 tuổi): Liệu pháp bổ sung cho cơn động kinh co cứng-co giật toàn thể nguyên phát hoặc động kinh cục bộ.

Lamictal XR (trên 13 tuổi): Co giật cục bộ; chuyển sang đơn trị liệu ở bệnh nhân trên 13 tuổi bị co giật cục bộ dùng 1 AED; an toàn và hiệu quả chưa được thiết lập như đơn trị liệu ban đầu hoặc chuyển đổi đồng thời sang đơn trị liệu từ 2 AED đồng thời trở lên.

Viên Lamictal, viên nhai hoặc ODT (trên 2 năm): Điều trị bổ trợ cho cơn động kinh cục bộ, cơn động kinh co cứng-co giật toàn thể nguyên phát, động kinh toàn thể của hội chứng Lennox-Gastaut.

Viên Lamictal, viên nhai hoặc ODT (trên 16 tuổi): Chuyển sang đơn trị liệu trong cơn động kinh cục bộ.

Viên nén Lamictal, viên nhai hoặc ODT (trên 18 tuổi): Rối loạn lưỡng cực I.

Tác dụng phụ

Các tác dụng phụ thường gặp của lamotrigine bao gồm:

Chóng mặt.

Nhìn đôi.

Đau đầu.

Vấn đề với sự phối hợp.

Mờ mắt.

Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi.

Buồn ngủ.

Mất ngủ.

Mệt mỏi.

Đau ngực.

Sưng tứ chi.

Ý tưởng tự tử.

Viêm da.

Da khô.

Tăng ham muốn tình dục (libido).

Chảy máu trực tràng.

Yếu đuối.

Kích động.

Nói ngọng hoặc nói chậm.

Sưng (phù nề).

Sốt.

Chứng đau nửa đầu.

Suy nghĩ bất thường.

Tần suất tiết niệu.

Run rẩy (run rẩy).

Buồn ngủ.

Vấn đề về giấc ngủ (mất ngủ).

Cảm giác mệt mỏi.

Đau bụng.

Khô miệng.

Thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt.

Đau lưng.

Đau họng.

Các tác dụng phụ khác của lamotrigine bao gồm:

Đánh trống ngực.

Sự lo lắng.

Ớn lạnh.

Trầm cảm.

Giảm trí nhớ.

Tâm trạng lâng lâng.

Không phối hợp.

Cảm thấy không khỏe (khó chịu).

Cơn động kinh trầm trọng hơn.

Cảm giác quay (chóng mặt).

Ngứa.

Phát ban.

Mất kinh nguyệt.

Nóng bừng.

Đau bụng.

Táo bón.

Bệnh tiêu chảy.

Khó tiêu.

Buồn nôn.

Nôn mửa.

Đau khớp.

Đau cổ.

Ho.

Hội chứng cúm.

Nhiễm trùng.

Viêm âm đạo.

Chuyển động mắt lặp đi lặp lại, không tự nguyện.

Tác dụng phụ nghiêm trọng của lamotrigine bao gồm:

Phát ban.

Trầm cảm nặng hơn hoặc có ý định tự tử.

Các triệu chứng giống cúm như đau nhức cơ thể hoặc sưng hạch.

Tác dụng phụ sau khi lưu hành của lamotrigine được báo cáo bao gồm:

Mất bạch cầu hạt, thiếu máu tán huyết, hạch to không liên quan đến rối loạn quá mẫn.

Viêm thực quản.

Viêm màng não vô trùng.

Viêm tụy.

Phản ứng giống Lupus.

Viêm mạch

Ngưng thở.

Teo cơ (tiêu cơ vân) được quan sát thấy ở những bệnh nhân bị phản ứng quá mẫn.

Hiếu chiến.

Làm trầm trọng thêm các triệu chứng Parkinson ở bệnh nhân mắc bệnh Parkinson từ trước, tics.

Ức chế miễn dịch tiến triển.

Tương tác thuốc

Lamotrigine không có tương tác nghiêm trọng với các thuốc khác.

Lamotrigine không có tương tác nặng với các thuốc khác.

Lamotrigine có tương tác vừa phải với ít nhất 34 loại thuốc khác nhau.

Lamotrigine có tương tác nhẹ với ít nhất 23 loại thuốc khác nhau.

Cảnh báo

Phát ban nghiêm trọng cần nhập viện (bao gồm cả hội chứng Stevens-Johnson) và ngừng điều trị đã xảy ra ở 0,3-0,8% bệnh nhân nhi (2-17 tuổi) và 0,08-0,3% bệnh nhân người lớn đã dùng thuốc như một liệu pháp bổ trợ cho động kinh với axit valproic.

Nguy cơ phát ban nghiêm trọng do điều trị bằng lamotrigin XR được cho là không khác so với điều trị bằng công thức giải phóng tức thời; tuy nhiên, kinh nghiệm điều trị tương đối hạn chế với lamotrigine XR gây khó khăn cho việc mô tả tần suất và nguy cơ phát ban nghiêm trọng do điều trị bằng thuốc; lamotrigine XR không được chấp thuận cho bệnh nhân dưới 13 tuổi.

Hầu như tất cả phát ban đe dọa tính mạng xảy ra trong vòng 2-8 tuần điều trị bằng lamotrigine, nhưng chúng cũng xảy ra sau khi điều trị kéo dài; thời gian không thể được dựa vào như một phương tiện để dự đoán nguy cơ tiềm ẩn được báo trước bởi sự xuất hiện đầu tiên của phát ban.

Mặc dù phát ban lành tính cũng xảy ra với lamotrigine, nhưng không thể dự đoán chắc chắn phát ban nào sẽ nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng. Vì vậy, nên ngừng thuốc khi có dấu hiệu đầu tiên của phát ban trừ khi phát ban rõ ràng không liên quan đến thuốc.

Việc ngừng điều trị có thể không ngăn ngừa phát ban trở nên đe dọa tính mạng hoặc tàn tật hoặc biến dạng vĩnh viễn.

Thuốc này có chứa lamotrigine. Không dùng Lamictal, Lamictal XR và Lamictal ODT nếu bị dị ứng với lamotrigine hoặc bất kỳ thành phần nào có trong thuốc này.

Tránh xa tầm tay trẻ em.

Chống chỉ định

Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của công thức.

Thận trọng

Tình trạng lâm sàng xấu đi, xuất hiện các triệu chứng mới và ý định/hành vi tự tử có thể liên quan đến việc điều trị rối loạn lưỡng cực; bệnh nhân nên được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu điều trị hoặc trong quá trình thay đổi liều lượng.

Thận trọng khi dùng cho người suy thận và suy gan; điều chỉnh liều có thể cần thiết.

Nguy cơ phát ban nghiêm trọng; ngừng ở dấu hiệu đầu tiên của phát ban.

Các trường hợp hoại tử biểu bì nhiễm độc hiếm gặp đã được báo cáo trong kinh nghiệm hậu mãi trên toàn thế giới.

Có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương (CNS); sử dụng thận trọng vận hành máy móc hạng nặng.

Phản ứng quá mẫn đa cơ quan, còn được gọi là phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ái toan và các triệu chứng toàn thân (DRESS), đã được báo cáo, có thể dẫn đến suy đa cơ quan.

Làm tròn liều cho trẻ em xuống gần nhất là 5 mg.

Không ngừng thuốc đột ngột.

Cần điều chỉnh liều lượng nếu thêm hoặc ngừng thuốc chống co giật gây cảm ứng men gan hoặc acid valproic.

Tăng nguy cơ ảnh hưởng đến huyết học (ví dụ: giảm bạch cầu trung tính, thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, thiếu máu bất sản) ở những bệnh nhân có tiền sử phản ứng bất lợi về huyết học với bất kỳ loại thuốc nào.

Cần điều chỉnh liều lượng nếu đang dùng hoặc ngừng uống thuốc tránh thai phối hợp với estrogen.

Nguy cơ sứt miệng bị cô lập nếu sử dụng trong thời kỳ đầu mang thai.

Các trường hợp viêm màng não vô trùng được báo cáo; các triệu chứng có thể bao gồm đau đầu, sốt, cứng cổ, buồn nôn, nôn, phát ban và nhạy cảm với ánh sáng.

Có thể can thiệp vào xét nghiệm được sử dụng trong một số xét nghiệm sàng lọc nhanh thuốc trong nước tiểu, có thể dẫn đến kết quả dương tính giả, đặc biệt đối với phencyclidine (PCP); sử dụng phương pháp phân tích cụ thể hơn để xác nhận kết quả dương tính.

Mang thai và cho con bú

Thận trọng khi sử dụng lamotrigine trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích vượt trội nguy cơ. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy rủi ro và các nghiên cứu trên người không có sẵn hoặc cả nghiên cứu trên động vật và con người đều không được thực hiện.

Lamotrigine phân bố vào sữa mẹ; nên thận trọng nếu cho con bú.

Dữ liệu từ nhiều nghiên cứu nhỏ chỉ ra rằng nồng độ lamotrigin trong huyết tương ở trẻ bú sữa mẹ cao bằng 50% nồng độ trong huyết thanh của người mẹ. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có nguy cơ bị nồng độ cao trong huyết thanh vì nồng độ trong huyết thanh và sữa của người mẹ có thể tăng cao sau khi sinh nếu liều lượng lamotrigin đã được tăng lên trong thời kỳ mang thai nhưng sau đó không giảm xuống liều lượng trước khi mang thai.

Phơi nhiễm còn tăng thêm do khả năng glucuronid hóa của trẻ sơ sinh còn non nớt, cần thiết cho sự thanh thải thuốc; các sự kiện được báo cáo bao gồm ngưng thở, buồn ngủ và bú kém.

Theo dõi chặt chẽ trẻ sơ sinh và đo mức độ độc tính trong huyết thanh của trẻ sơ sinh nếu có lo ngại; ngừng thuốc do ngộ độc lamotrigine.

Các danh mục

Thuốc gốc và biệt dược theo vần A

Thuốc gốc và biệt dược theo vần B

Thuốc gốc và biệt dược theo vần C

Thuốc gốc và biệt dược theo vần D

Thuốc gốc và biệt dược theo vần E

Thuốc gốc và biệt dược theo vần F

Thuốc gốc và biệt dược theo vần G

Thuốc gốc và biệt dược theo vần H

Thuốc gốc và biệt dược theo vần I, J

Thuốc gốc và biệt dược theo vần K

Thuốc gốc và biệt dược theo vần L

Thuốc gốc và biệt dược theo vần M

Thuốc gốc và biệt dược theo vần N

Thuốc gốc và biệt dược theo vần O

Thuốc gốc và biệt dược theo vần P

Thuốc gốc và biệt dược theo vần Q

Thuốc gốc và biệt dược theo vần R

Thuốc gốc và biệt dược theo vần S

Thuốc gốc và biệt dược theo vần T

Thuốc gốc và biệt dược theo vần U

Thuốc gốc và biệt dược theo vần V

Thuốc gốc và biệt dược theo vần W

Thuốc gốc và biệt dược theo vần X

Thuốc gốc và biệt dược theo vần Z

Một số vấn đề dược lý học

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần A

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần B

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần C

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần D

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần F

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần G

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần H

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần K

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần L

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần M

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần N

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần O

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần P

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần R

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần S

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần T

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần V

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần X

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần Y

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần Z