Mục lục các thuốc theo vần I

2011-12-03 05:45 PM
Ibiman - xem Cefamandol, Ibu - xem Ibuprofen, Ibuflamar 400 - xem Ibuprofen, Ibuprofen, Ibuprofen 400 - xem Ibuprofen, Icaz - xem Isradipin, Idamycin - xem Idarubicin

Ibiman - xem Cefamandol,

Ibu - xem Ibuprofen,

Ibuflamar 400 - xem Ibuprofen,

Ibuprofen,

Ibuprofen 400 - xem Ibuprofen,

Icaz - xem Isradipin,

Idamycin - xem Idarubicin,

Idarubicin,

Idoxene - xem Idoxuridin,

Idoxuridin,

Idoxuridine - xem Idoxuridin,

Iduxinin - xem Idoxuridin,

Ifenec - xem Econazol,

Ifex - xem Ifosfamid,

Ifomid - xem Ifosfamid,

Ifosfamid,

Ifosfamide - xem Ifosfamid,

Ikaran - xem Dihydroergotamin,

Ikotorivil - xem Clonazepam,

Ilclor - xem Cefaclor,

Ilomicin gluceptat - xem Erythromycin,

Ilopan - xem Acid pantothenic,

Iloticin Pediatric - xem Erythromycin,

Ilube - xem Acetylcystein,

Imavate - xem Imipramin,

Imferdex - xem Sắt dextran,

Imferon - xem Sắt dextran,

Imidil - xem Clotrimazol,

Imidil 100 - xem Clotrimazol,

Imipenem và thuốc ức chế enzym,

Imipenem and enzyme inhibitor – Imipenem và thuốc ức chế enzym,

Imipramin,

Imipramine - xem Imipramin,

Imiprin - xem Imipramin,

Immunoglobulin IM - xem Globulin miễn dịch tiêm bắp,

Immunoglobulin IV - xem Globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch,

Imodium - xem Loperamid,

Imosec - xem Loperamid,

Imossel - xem Loperamid,

Imovax - xem Vaccin dại,

Imovax ID - xem Vaccin dại,

Imovax Polio - xem Vaccin bại liệt bất hoạt,

Imox - 500 - xem Amoxicilin,

Impril - xem Imipramin,

Imtack - xem Isosorbid dinitrat,

Imuran - xem Azathioprin,

Imurek - xem Azathioprin,

Imurel - xem Azathioprin,

Inagen - xem Ethambutol,

Indaflex - xem Indapamid,

Indamol - xem Indapamid,

Indapamid,

Indapamide - xem Indapamid,

Inderal - xem Propranolol,

Indinavir sulfat,

Indinavir sulphate - xem Indinavir sulfat,

Indocaf - xem Indomethacin,

Indocid - xem Indomethacin,

Indocin - xem Indomethacin,

Indocollyre - xem Indomethacin,

Indocontin - xem Indomethacin,

Indolin - xem Indapamid,

Indom Collyrium - xem Indomethacin,

Indomet - xem Indomethacin,

Indomethacin,

Indomethacine - xem Indomethacin,

InFeD - xem Sắt dextran,

Inflammide - xem Budesonid,

INH - xem Isoniazid,

INH 150 - xem Isoniazid,

Innogem - xem Gemfibrozil,

Innolyre - xem Oxytetracyclin,

Innovace - xem Enalapril,

Inoflox - xem Ofloxacin,

Inotrex - xem Dobutamin,

Inovril - xem Enalapril,

Insta - char - xem Than hoạt,

Insulin,

Insuman (H) - xem Insulin,

Intal inhaler - xem Cromolyn,

Intal nebuliser solution - xem Cromolyn,

Intal syncroner - xem Cromolyn,

Interferon alfa,

Interferon beta,

Interleukin - 2 tái tổ hợp - xem Aldesleukin,

Intra - Articular - xem Triamcinolon,

Intralipid,

Intralotin - xem Cefalotin,

Intralotine - xem Cefalotin,

Intrastigmine - xem Neostigmin,

Intrataxime - xem Cefotaxim,

Intraval - xem Thiopental,

Intrazolin - xem Cefazolin,

Intron A - xem Interferon alfa,

Intron A (interferon alfa - 2b) - xem Interferon alfa,

Intropin - xem Dopamin,

Iodamid meglumin,

Iohexol,

Iopanoic acid - xem Acid iopanoic,

Iosat - xem Kali iodid,

Ipoctal - xem Guanethidin,

Ipolina - xem Hydralazin,

Iporal - xem Guanethidin,

Ipratropium bromid,

Ipratropium bromide - xem Ipratropium bromid,

Ipravent - xem Ipratropium bromid,

IPV - xem Vaccin bại liệt bất hoạt,

Iratac - xem Ibuprofen,

Iretin - xem Cytarabin,

Iron dextran - xem Sắt dextran,

Irrigacin Glicina - xem Glycin,

Ismelin - xem Guanethidin,

Ismeline Collyre - xem Guanethidin,

Ismipur - xem Mercaptopurin,

Ismotic - xem Isosorbid,

Iso Mack - xem Isosorbid dinitrat,

Isocaine - xem Mepivacain,

Isocard - xem Glyceryl trinitrat,

Isocard - Spray - xem Isosorbid dinitrat,

Isodine - xem Povidon iod,

Isofluran,

Isoflurane - xem Isofluran,

Isoket - xem Isosorbid dinitrat,

Isomack - xem Glyceryl trinitrat,

Isomack - spray - xem Isosorbid dinitrat,

Isoniazid,

Isopas - xem Pyrazinamid,

Isophyl - xem Acid salicylic,

Isoprenalin,

Isoprenaline - xem Isoprenalin,

Isoproterenol - xem Isoprenalin,

Isoptin - xem Verapamil,

Isoptin SR - xem Verapamil,

Isopto Carpine - xem Pilocarpin,

Isopto - Cetamide - xem Sulfacetamid natri,

Isopto - Homatropine - xem Homatropin hydrobromid,

Isorbid - xem Isosorbid dinitrat,

Isordil - xem Isosorbid dinitrat,

Isoscapen - xem Flucloxacilin,

Isosorbid,

Isosorbide - xem Isosorbid,

Isosorbid dinitrat,

Isosorbide dinitrate - xem Isosorbid dinitrat,

Isotamine - xem Isoniazid,

Isotol - xem Manitol,

Isox - xem Itraconazol,

Isozide - xem Isoniazid,

Isradipin,

Isradipine - xem Isradipin,

Isteropac E.R. - xem Iodamid meglumin,

Isuprel - xem Isoprenalin,

Itraconazol,

Itraconazole - xem Itraconazol,

Itranax - xem Itraconazol,

Ivacin - xem Piperacilin,

Iveegam - xem Globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch,

Ivermectin,

Ivomec - xem Ivermectin,

 

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt