Giải phẫu khớp của thân

2015-03-31 12:56 AM

Phần trung tâm gọi là nhân tủy, rắn hơn và rất đàn hồi, di chuyển được trong vòng sợi, thường nằm gần bờ sau đĩa gian đốt

Khớp của thân có nhiều loại. Chỉ đề cập đến khớp giữa các thân đốt sống vì đây là khớp hay xảy ra bệnh lý.

Khớp giữa thân các đốt sống là loại khớp bán động sụn.

Diện khớp

Là mặt trên và mặt dưới của hai thân đốt sống kế cận.

Đĩa gian đốt sống

Khớp giữa các đốt sống 

Hình. Khớp giữa các đốt sống

Hình thấu kính hai mặt lồi. Có cấu tạo bằng sợi sụn, gồm hai phần:

Phần chu vi gọi là vòng sụn, do các vòng xơ sụn đàn hồi, đồng tâm tạo nên.

Phần trung tâm gọi là nhân tủy, rắn hơn và rất đàn hồi, di chuyển được trong vòng sợi, thường nằm gần bờ sau đĩa gian đốt. Do vậy, có thể đĩa bị thoát vị, đẩy lồi ra sau và lấn vào trong ống sống, chèn ép tủy gai hoặc các rễ thần kinh gai sống.

Các dây chằng

Gồm có dây chằng dọc trước, dây chằng dọc sau, dây chằng vàng.