Tăng mức lọc cầu thận: tăng hệ số lọc mao mạch cầu thận

2020-09-06 07:25 AM

Mặc dù tăng Kf kéo theo tăng mức lọc cầu thận và giảm Kf, làm giảm mức lọc cầu thận, nhưng thay đổi Kf hầu như chắc chắn không là cơ chế tiên phát cho việc điều chỉnh mức lọc cầu thận hàng ngày bình thường.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hệ số lọc mao mạch cầu thận (Kf) phụ thuộc tính thấm của mao mạch cầu thận và diện tích bề mặt. Kf không đo đươc trực tiếp, nhưng có thể dựa trên sự phân chia tốc độ lọc của cầu thận bởi áp lực lưới lọc:

Kf = GFR/Net filtration pressure

Vì tổng mức lọc cầu thận cho cả thận là 125 ml/min và áp lực lưới lọc là 10 mm Hg, nên Kf là bằng 12.5 ml/min/mmHg. Kf cho mỗi 100 grams trọng lượng thận, trung bình khoảng 4.2 ml/min/ m mHg gấp khoảng 400 lần so với Kf các hệ mao mạch khác trong cơ thể. Kf của nhiều mô trong cơ thể trung bình chỉ khoảng 0.01 ml/ min/mm Hg mỗi 100 grams. Kf cao này phù hợp với tốc độ lọc cao của mao mạch cầu thận.

Mặc dù tăng Kf kéo theo tăng mức lọc cầu thận và giảm Kf, làm giảm mức lọc cầu thận, nhưng thay đổi Kf hầu như chắc chắn không là cơ chế tiên phát cho việc điều chỉnh mức lọc cầu thận hàng ngày bình thường. Một số bệnh, Kf thấp bởi giảm số lượng mao mạch cầu thận chức năng (làm giảm diện tích bề mặt lọc) hay giảm độ dày màng mao mạch cầu thận (làm giảm tính thấm). Ví dụ trong bệnh mạn tính, như tăng huyết áp không kiểm soát và tiểu đường làm giảm Kf bởi giảm độ dày màng đáy và thâm chí bởi sự phá hủy mao mạch do đó gây ra mất mao mạch chức năng.