Quá trình điều hòa ngược các đáp ứng của đại thực bào và bạch cầu đa nhân trung tính

2020-11-04 10:36 AM

Khi bạch cầu hạt trung tính và đại thực bào nuốt phần lớn vi khuẩn và mô hoại tử, về cơ bản thì tất cả bạch cầu hạt trung tính và phần lớn đại thực bào cuối cùng sẽ chết.

Mặc dù có nhiều hơn hai chục yếu tố tham gia điều hòa đại thực bào đáp ứng viêm, có 5 yếu được tin là đóng vai trò chính trong viêm. Chúng được thể hiện trong hình, bao gồm (1) yếu tố hoại tử u (TNF), (2) interleukin-1 (IL-1), (3) yếu tố kích thích cụm bạch cầu hạt-bạch cầu mono (GM-CSF), (4) yếu tố kích thích cụm bạch cầu hạt (G-CSF), và (5) yếu tố kích thích cụm bạch cầu mono (M-CSF). Các yếu tố này được hình thành bởi các đại thực bào hoạt hóa trong mô viêm và một lượng nhỏ hơn bởi các tế bào khác của mô viêm.

Kiểm soát tủy xương sản xuất bạch cầu hạt và đại thực bào monocyte

Hình. Kiểm soát tủy xương sản xuất bạch cầu hạt và đại thực bào monocyte để đáp ứng với nhiều yếu tố tăng trưởng được giải phóng từ các đại thực bào được hoạt hóa trong mô bị viêm. G-CSF, yếu tố kích thích thuộc địa bạch cầu hạt; GM-CSF, yếu tố kích thích tế bào bạch cầu hạt; IL-1, interleukin-1; M-CSF, yếu tố kích thích thuộc địa monocyte; TNF, yếu tố hoại tử khối u.

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tủy xương tăng sản xuất bạch cầu hạt và bạch cầu mono là ba yếu tố kích thích cụm, một trong số đó là GM-CSF kích thích sản xuất cả bạch cầu hạt và bạch cầu mono; hai yếu tố còn lại, G-CSF và M-CSF tương ứng kích thích sản xuất bạch cầu hạt và bạch cầu mono. Sự phôi hợp của TNF, IL-1 và các ếu tố kích thích cụm tạo ra một cơ chế điều hòa ngược mạnh mẽ bắt đầu với mô viêm và quá trình hình thành của lượng lớn các bạch cầu bảo vệ giúp loại bỏ các nguyên nhân gây viêm.

Khi bạch cầu hạt trung tính và đại thực bào nuốt phần lớn vi khuẩn và mô hoại tử, về cơ bản thì tất cả bạch cầu hạt trung tính và phần lớn đại thực bào cuối cùng sẽ chết. Sau vài ngày, một hốc thường được đào trong mô viêm. Hốc này chứa các phần khác nhau của mô hoại tử, bạch cầu hạt trung tính chết, đại thực bào chết và dịch mô. Hỗn hợp này thường được gọi là mủ.

Sau khi nhiễm khuẩn được ngăn chặn, các tế bào chết và mô họa tử trong mủ dần được tiêu trong vài ngày, và sản phẩm cuối cùng được hấp thu vào các mô xung quanh và bạch huyết đến khi hầu hết các dấu hiệu tổn thương mô mất hết.