Độ chính xác của thể tích máu và điều chỉnh dịch ngoại bào

2020-09-23 08:16 PM

Sự thay đổi nhỏ trong huyết áp gây ra sự thay đổi lớn về lượng nước tiểu. Những yếu tố này kết hợp với nhau để cung cấp phản hồi kiểm soát lượng máu hiệu quả.

Bằng cách nghiên cứu, người ta có thể thấy lý do tại sao thể tích máu gần như không đổi mặc dù lượng dịch hàng ngày thay đổi rất nhiều. Lý do của hiện tượng này là: (1) Một chút thay đổi về lượng máu gây ra sự thay đổi rõ rệt trong cung lượng tim, (2) Sự thay đổi nhỏ trong cung lượng tim gây ra sự thay đổi lớn về huyết áp, và (3) Sự thay đổi nhỏ trong huyết áp gây ra sự thay đổi lớn về lượng nước tiểu. Những yếu tố này kết hợp với nhau để cung cấp phản hồi kiểm soát lượng máu hiệu quả.

Cơ chế phản hồi cơ bản của dịch thận

Hình. Cơ chế phản hồi cơ bản của dịch thận-cơ thể để kiểm soát thể tích máu, thể tích dịch ngoại bào và áp lực động mạch. Đường liền nét biểu thị tác động tích cực và đường đứt nét biểu thị tác động tiêu cực.

Các cơ chế kiểm soát tương tự hoạt động bất cứ khi nào có mất máu vì xuất huyết. Trong trường hợp này, huyết áp giảm cùng với các yếu tố thần kinh và nội tiết gây ra tình trạng thận giữ nước.

Các quá trình song song khác xảy ra để tái tạo các tế bào hồng cầu và protein huyết tương trong máu. Nếu các bất thường về thể tích hồng cầu vẫn còn, chẳng hạn như xảy ra khi thiếu hụt erythropoietin hoặc các yếu tố khác cần thiết để kích thích sản xuất hồng cầu, thể tích huyết tương sẽ đơn giản tạo nên sự khác biệt và thể tích máu tổng thể sẽ trở về cơ bản bình thường mặc dù khối lượng hồng cầu thấp.