Phân loại và chẩn đoán hội chứng rối loạn sinh tủy

2015-08-01 03:55 PM

Số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu câu, huyết sắc tố. Hình thái các loại tế bào. Tuỷ Tuỷ đồ: tế bào học. Sinh thiết tuỷ: tổ chức tuỷ.

Phân loại

Phân loại MDS theo WHO (2000) 

Sơ đồ: Phân loại MDS theo WHO (2000)

Các xét nghiệm có giá trị chẩm đoán MDS

Xét nghiệm máu ngoại vi

Số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu câu, huyết sắc tố.

Hình thái các loại tế bào.

Tuỷ

Tuỷ đồ: tế bào học.

Sinh thiết tuỷ: tổ chức tuỷ.

Xét nghiệm chẩn đoán nguyên nhân

Xét nghiệm dấu ấn màng (CD).

Xét nghiệm B12, acid folic.

Chẩn đoán phân biệt MDS vôi các bệnh tạo máu khác.