Dấu hiệu khăn quàng: tại sao và cơ chế hình thành

2020-05-21 03:11 PM

Dấu hiệu khăn quàng rất đặc trưng cho bệnh viêm da cơ. Có rất ít bằng chứng về độ nhậy và độ đặc hiệu trong chuẩn đoán.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Rát màu tím nhạt tập trung thành đám ở vai sau và cổ.

Hình. Dấu hiệu khăng quàng

Dấu hiệu khăng quàng

Chú ý có sự đổi màu trên vai và cổ.

Nguyên nhân

Viêm da cơ.

Cơ chế

Xem ‘dấu hiệu chữ V’.

Ý nghĩa

Dấu hiệu khăn quàng rất đặc trưng cho bệnh viêm da cơ. Có rất ít bằng chứng về độ nhậy và độ đặc hiệu trong chuẩn đoán.