Dấu hiệu khăn quàng: tại sao và cơ chế hình thành

2020-05-21 03:11 PM

Dấu hiệu khăn quàng rất đặc trưng cho bệnh viêm da cơ. Có rất ít bằng chứng về độ nhậy và độ đặc hiệu trong chuẩn đoán.

Rát màu tím nhạt tập trung thành đám ở vai sau và cổ.

Hình. Dấu hiệu khăng quàng

Dấu hiệu khăng quàng

Chú ý có sự đổi màu trên vai và cổ.

Nguyên nhân

Viêm da cơ.

Cơ chế

Xem ‘dấu hiệu chữ V’.

Ý nghĩa

Dấu hiệu khăn quàng rất đặc trưng cho bệnh viêm da cơ. Có rất ít bằng chứng về độ nhậy và độ đặc hiệu trong chuẩn đoán.

Bài mới nhất