Phác đồ điều trị sai khớp cắn loại II tiểu loại II do răng

6/10/2017 12:03:06 PM
Tạo lập lại tương quan, hai hàm lý tưởng nhất là khớp cắn loại I cả răng hàm lớn, và răng nanh, nếu không thì ít nhất phải đạt được tương quan răng nanh loại I.

Nhận định chung

Là tình trạng sai khớp cắn mà ở tư thế cắn trung tâm, múi ngoài gần của răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm trên khớp về phía gần so với rãnh ngoài gần của răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm dưới, độ cắn chìa bình thường, tương quan xương hai hàm bình thường nhưng độ cắn phủ tăng.

Nguyên nhân

Di truyền.

Một số trường hợp không xác định được nguyên nhân.

Phác đồ điều trị sai khớp cắn loại II tiểu loại II do răng

Nguyên tắc điều trị

Tạo lập lại tương quan hai hàm lý tưởng nhất là khớp cắn loại I cả răng hàm lớn và răng nanh, nếu không thì ít nhất phải đạt được tương quan răng nanh loại I.

Cải thiện về thẩm mỹ.

Đảm bảo độ ổn định.

Điều trị cụ thể

Nghiên cứu mẫu hàm và lên kế hoạch điều trị.

Nhổ răng nếu có chỉ định.

Gắn mắc cài cố định hai hàm.

Nâng khớp cắn nếu có chỉ định.

Sắp xếp và làm thẳng các răng theo chiều ngang và chiều đứng.

Đóng khoảng nhổ răng. Trong một số trường hợp cần tăng cường neo chặn.

Hoàn thiện.

Điều trị duy trì.

Kết thúc điều trị.