Phác đồ điều trị giả khớp cắn loại III

2017-06-10 12:04 PM
Thiết lập lại tương quan răng khớp cắn loại I, gắn mắc cài hai hàm, sắp xếp và làm thẳng các răng theo chiều ngang và chiều đứng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nhận định chung

Là tình trạng sai khớp cắn mà để đạt được sự lồng múi tối đa thì hàm dưới phải trượt ra phía trước dẫn đến tương quan hai hàm là khớp cắn loại III, múi ngoài gần của răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm trên khớp về phía xa so với rãnh ngoài gần của răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm dưới. Nguyên nhân có thể do:

Điểm chạm khớp sớm mà gây trượt hàm dưới ra trước khi cắn.

Thói quen xấu: đưa hàm dưới ra trước khi cắn.

Phác đồ điều trị giả khớp cắn loại III

Nguyên tắc điều trị

Tạo lập lại tương quan hai hàm, lý tưởng nhất là tương quan xương loại I và khớp cắn loại I cả răng hàm lớn và răng nanh, nếu không thì ít nhất phải đạt được tương quan răng nanh loại I.

Cải thiện về thẩm mỹ.

Đảm bảo độ ổn định.

Điều trị cụ thể

Loại bỏ điểm chạm sớm

Xác định các điểm chạm sớm gây trượt hàm dưới.

+ Lấy mẫu hai hàm.

+ Vào càng nhai.

+ Xác định, đánh dấu điểm chạm sớm.

Mài chỉnh các điểm chạm sớm đã xác định.

Loại bỏ thói quen xấu làm trượt hàm dưới ra trước

Hướng dẫn bệnh nhân tư thế đúng khi đóng hàm dưới.

Trong một số trường hợp phải sử dụng khí cụ.

Thiết lập lại tương quan răng khớp cắn loại I

Gắn mắc cài hai hàm.

Sắp xếp và làm thẳng các răng theo chiều ngang và chiều đứng.

Có thể kết hợp với chun kéo loại III.

Nâng khớp cắn để điều chỉnh khớp cắn chéo phía trước.

Có thể sử dụng khí cụ nong hàm nếu hẹp hàm trên: khí cụ Quad Helix , khí cụ có ốc nong nhanh….

Hoàn thiện.

Duy trì kết quả điều trị.