Phác đồ điều trị viêm tuyến nước bọt dưới hàm do sỏi

2017-06-13 04:21 PM
Viêm tuyến dưới hàm do sỏi ống tuyến, được điều trị sớm bằng việc lấy sỏi ống tuyến, sẽ bảo tồn được tuyến dưới hàm, với kết quả điều trị tốt.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nhận định chung

Là tình trạng tổn thương viêm tuyến nước bọt có nguyên nhân do sỏi có thể ở vùng tuyến hoặc ống tuyến.

Nguyên nhân do sỏi ống tuyến nước bọt, sỏi tuyến nước bọt.

Phác đồ điều trị viêm tuyến nước bọt dưới hàm do sỏi

Nguyên tắc điều trị

Phẫu thuật lấy sỏi và điều trị bảo tồn tuyến hoặc cắt bỏ tuyến.

Điều trị cụ thể

Phẫu thuật lấy sỏi và điều trị bảo tồn tuyến

Chỉ định:

+ Sỏi ống tuyến.

+ Viêm tuyến nhưng tuyến chưa xơ hóa.

Kỹ thuật:

+ Vô cảm.

+ Xác định và cố định vị trí sỏi bằng chỉ phẫu thuật.

+ Rạch niêm mạc dọc ống tuyến tại vị trí có sỏi.

+ Bộc lộ và lấy sỏi.

+ Kiểm soát vùng phẫu thuật.

+ Cắt bỏ chỉ cố định sỏi.

+ Khâu đóng niêm mạc.

+ Kháng sinh, chống viêm.

Phẫu thuật lấy sỏi và cắt bỏ tuyến dưới hàm

Chỉ định:

+ Sỏi tuyến.

+ Tuyến viêm mạn gây xơ hóa.

Kỹ thuật:

+ Vô cảm.

+ Rạch da vùng dưới hàm.

+ Tách bóc, bộc lộ tuyến.

+ Cắt bỏ tuyến cùng sỏi.

+ Kiểm soát vùng phẫu thuật.

+ Đặt dẫn lưu.

+ Khâu phục hồi phần mềm.

+ Kháng sinh.

Tiên lượng và biến chứng

Viêm tuyến dưới hàm do sỏi ống tuyến được điều trị sớm bằng việc lấy sỏi ống tuyến sẽ bảo tồn được tuyến dưới hàm với kết quả điều trị tốt.

Viêm tuyến dưới hàm do sỏi ống tuyến nếu điều trị lấy bỏ sỏi muộn thì tuyến dưới hàm dễ viêm mạn xơ hóa, dẫn đến phải cắt bỏ tuyến.

Viêm tuyến dưới hàm do sỏi tuyến thì không thể điều trị bảo tồn tuyến.

Áp xe vùng dưới hàm.

Áp xe vùng sàn miệng.