Nguyên tắc sử dụng thuốc trong khoa cấp cứu hồi sức

2012-11-07 01:36 PM

Trước khi dùng một thuốc phải cân nhắc kỹ lợi và hại. Trên bệnh nhân nặng dược động học và dược lực học của các thuốc đều có thể thay đôỉ, nguy cơ ngộ độc và tương tác thuốc tang cao.

Một cách lý tưởng, thuốc chỉ nên dùng khi đã được chứng minh là có lợi.

Thuốc phải được dùng theo hướng dẫn và protocol của khoa.

Phải đảm bảo là thuốc được dùng đúng liều: nếu không chắc chắn phải hỏi lại.

Trước khi dùng một thuốc phải cân nhắc kỹ lợi và hại. Trên bệnh nhân nặng dược động học và dược lực học của các thuốc đều có thể thay đôỉ, nguy cơ ngộ độc và tương tác thuốc tang cao.

Nếu có thể:

Dùng thuốc có thể dễ dàng đánh giá về động lực học.

Dùng thuốc có thể dễ dàng định lượng để đạt được nồng độ điều trị.

Tránh những thuốc có cửa sổ nồng độ điều trị hẹp (theophylline, digoxin) đặc biệt trên các bệnh nhân có rối loạn chức năng gan, thận.

Dừng thuốc nếu không thấy có lợi.

Nếu hai thuốc có hiệu quả như nhau, chọn thuốc rẻ hơn vì giá thành thuốc điều trị trong khoa cấp cứu hồi sức là rất cao.