Các thủ thuật y học trong cấp cứu hồi sức (ICU)

11/7/2012 11:05:00 AM
Mở khí quản qua da, Soi phế quản ống mềm, Tạo nhịp tim đường tĩnh mạch, Chọc khoang màng tim, Đặt sonde có bóng chèn thực quản.

Các thủ thuật thường qui trong ICU

Đặt nội khí quản.

Đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi.

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm.

Đặt catheter động mạch.

Đặt catheter động mạch phổi.

Đặt sonde tiểu.

Chọc dịch não tuỷ đoạn thắt lưng.

Đặt dẫn lưu kín vào bình nước.

Chọc khoang màng phổi.

Chọc khoang màng bụng.

Đặt sonde dạ dày đường mũi.

Các thủ thuật chuyên sâu trong ICU

Mở khí quản qua da.

 Soi phế quản ống mềm.

Tạo nhịp tim đường tĩnh mạch.

Chọc khoang màng tim.

Đặt sonde có bóng chèn thực quản.

Đặt catheter bơm bóng động mạch chủ.