Chiến lược thuốc và dịch truyền trong cấp cứu hồi sức

2012-11-07 01:35 PM

Chỉ các bác sỹ của khoa mới được ra các y lệnh về dùng thuốc, ý kiến hội chẩn của các bác sỹ chuyên khoa khác chỉ được thực hiện sau khi đã có sự thống nhất ý kiến với bác sỹ chuyên khoa hồi sức.

Khi một bệnh nhân vào điều trị tại khoa cấp cứu hồi sức tất cả những thuốc đang dùng và đã dùng đều phải xem xét. Chỉ những thuốc được dùng trong đợt vào viện này mới được ghi vào bệnh án của khoa cấp cứu hồi sức.

Tất cả các thuốc và dịch truyền đều được xem xét lại và viết lại vào tờ theo dõi bệnh nhân hàng ngày sau buổi đi buồng 11 giờ trưa. Dán nhãn tên thuốc và cách dùng cho tất cả những thuốc quan trọng.

Tất cả những thay đổi hay bổ xung về thuốc phải được ghi vào bảng theo dõi và ký tên bác sỹ, thông báo cho y tá theo dõi bệnh nhân ngay sau khi ghi. Y lệnh mồm  không bao giờ là hợp pháp.

Thuốc vận mạch và dung dịch ưu trương (TPN) phải truyền qua tĩnh mạch trung tâm. Thuốc vận mạch không được dùng ngoài khoa cấp cứu hồi sức.

Nồng độ dịch truyền không được phép thay đổi so với protocol của khoa tránh những sai sót về liều, tác dụng phụ.

Chỉ các bác sỹ của khoa mới được ra các y lệnh về dùng thuốc. Ý kiến hội chẩn của các bác sỹ chuyên khoa khác chỉ được thực hiện sau khi đã có sự thống nhất ý kiến với bác sỹ chuyên khoa hồi sức.

Thuốc và dịch truyền cần thiết phải được viết đầy đủ để bàn giao cho khoa khác khi bệnh nhân ra khỏi khoa cấp cứu hồi sức. Nếu cần, quá trình dùng thuốc trong khoa cấp cứu hồi sức phải được tóm tắt lại.

Bệnh nhân ra viện vẫn còn dùng TPN phải được bàn giao đầy đủ.

Thông báo cho đơn vị giảm đau khi bệnh nhân của họ ra khỏi khoa cấp cứu hồi sức.